Klášterka na cestách

Koncem září se vydaly na cesty naše šesté a deváté ročníky.
Třídy 6. A a 6. B se spolu se svými třídními učiteli zúčastnily programu Hrej fér, který nabízí SVČ Brno-Lužánky na svém pracovišti Legato v brněnských Kohoutovicích. Kluci a děvčata si zahráli spoustu her, zvládli dokonce krátká improvizovaná vystoupení na jevišti. Děti se bavily a přitom si všímaly, jak je důležité nejen při společných zábavných aktivitách, ale vůbec v životě přijímat a dodržovat pravidla "fér hry".
Pro deváté ročníky zorganizovaly paní učitelky dokonce cestu do zahraničí, cílem byla Vídeň. Hlavní město našich jižních sousedů je proslulé svými památkami, deváťáci mohli obdivovat ty nejznámější z nich - Schönbrunn, Hofburg, Stephansdom. Jak se všichni shodli, byl to výlet, na který budou rádi vzpomínat!

Fotogalerie: Kláštera na cestách

Lyžařský výcvik

Lyžařský výcvikový kurs 2. – 7. 1., 9. – 14. 1.
Jsme velmi vděční, že se hned na začátku nového kalendářního roku, navzdory všem komplikacím způsobeným epidemiologickými opatřeními, podařilo pro celkem 90 našich žáků uskutečnit lyžařský výcvikový kurs v Orlických horách. Děkujeme zejména rodičům za velmi vstřícný přístup a pochopení, že se snažíme o co největší bezpečí pro všechny účastníky. Odměnou za spoustu nervů jsou nám ohlasy dětí: „Ti, co neuměli lyžovat, se naučili alespoň základy. Ti, kteří už lyžovat uměli, se naučili něčemu novému. Příroda okolo sjezdovky i chaty byla nádherná. Krásně zasněžené stromy, sluníčko…“ (N. Illková, 7. B) „Bylo super vidět, jak děti, které začínaly ve školce, potom krásně lyžovaly na sjezdovkách.“ (8. A)
Mgr. Lucie Krausová, ZŠ Klášterní

Fotogalerie: Lyžařský výcvik 2022

Sboreček 2021

Milí přátelé, jelikož všechna naše veřejná vystoupení byla vinou epidemiologické situace zrušena, chceme se s Vámi alespoň na školním webu podělit o výsledky našeho úsilí.
V týdnu před vánočními prázdninami už zkouška Sborečku nebude, znovu se sejde na přelomu února a března.
O přesném datu a čase pokračování zkoušek bude paní učitelka Mgr. Lucie Havlišová včas informovat.

Video 1: 1.mp4

Video 2: 2.mp4

Video 3: 3.mp4

Video 4: 4.mp4

 

Výtvarná soutěž

Gratulace ze ZŠ Klášterní
Naši žáci se s chutí účastní soutěží nejrůznějšího typu i v době covidové. K vítězství v krajském kole výtvarné soutěže „Zebra se za tebe nerozhlédne“ v III. kategorii 2. st. a postupu do republikového kola moc gratulujeme Nele Klodnerové z 8. B.

Abeceda peněz - Jak jsme založili firmu

Žáci třídy 4.A ze ZŠ Klášterní v Moravském Krumlově se pod metodickým vedením paní učitelky    Mgr. K. Jeřábkové zapojili do vzdělávacího programu České spořitelny „Abeceda peněz“. Cílem aktivity, která bude probíhat 4 měsíce, je nechat žáky hravou a praktickou formou nahlédnout do světa peněz, usnadnit a zjednodušit výuku finanční gramotnosti.  Děti si přiměřeně svému věku osvojí základní finanční pojmy, pod dohledem odborníků ze světa financí si vyzkouší, jakou hodnotu mají peníze a jak se dají díky dobrému nápadu a společné práci vydělat.
Princip spočívá v tom, že třídní kolektiv se domluví na založení fiktivní firmy, personálních záležitostech, podnikatelském záměru a rozhodne se, k čemu první společný výdělek využije. Na podnikání dětem bankovní ústav Česká spořitelna poskytne na základě smlouvy hotovostní půjčku, kterou využijí k tomu, aby svůj záměr mohly vlastními silami zrealizovat a na vlastní kůži si vyzkoušet, jak hospodařit se svěřenými penězi, na co si dát pozor při uzavírání smluv, dále budou zjišťovat, co vše se promítne do ceny finálního výrobku a jaká je skutečná hodnota lidské práce.  Vrcholem snažení je prodejní jarmark pro veřejnost, který se bude konat 20.5.2020 na pobočce České spořitelny v Moravském Krumlově, kde si žáci vyzkouší i marketing v praxi a podle hodnoty utržených peněz si ověří, jak ve svém konání byli úspěšní.
Více informací o projektu lze najít na www.abecedapenez.cz

Fotogalerie: Jak jsme založili firmu

Prezentace SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, Přímětická

Dne 16. 12. 2019 se žáci 9. tříd ZŠ Klášterní náměstí, Moravský Krumlov zúčastnili prezentace SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, Přímětická.
Jednalo se o čtyři obory: kuchař-číšník, kosmetička, kadeřník, cestovní ruch.
Žáky nejvíce zaujala prezentace oboru kuchař-číšník, kladně hodnotili možnost vyzkoušet si některé způsoby stolování a skládání ubrousků prakticky.
S dobrým ohlasem se setkalo i vystoupení kadeřnic a kosmetiček. Zaujaly praktické ukázky účesů a líčení.
Jsme rádi, že naši žáci mají jedinečnou možnost si jednotlivé obory „osahat“ a uvědomit si, zda by se jim líbily.

Fotogalerie: Prezentace SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, Přímětická

Soutěž Tajemství knihovny

Naše škola se zúčastnila soutěže Tajemství knihovny, kterou vyhlásila knihovna v Moravském Krumlově, v rámci projektu ,,JIŽNÍ MORAVA ČTE" na podporu čtenářství. Naše práce je zařazena do kategorie literárně - výtvarná oblast, konkrétně komiks.

Fotogalerie: Soutěž Tajemství knihovny

Dopoledne s korejskými dobrovolníky

Ve středu 19. 6. se žáci naší školy zúčastnili na zámeckém nádvoří dopoledne s korejskými dobrovolníky, v rámci kterého se seznamovali s korejskými zvyklostmi.

Plavecká soutěž

20.6.2019 se naše škola zúčastnila plavecké soutěže ve Znojmě o nejlepšího plavce škol znojemského okresu.

Reprezentovaly nás tyto žákyně:
Karolína Šviřáková 
Andrea Bazalová 
Lucie Doubková
Sofie Velevová 

Děvčata děkujeme!!!

Předškolák

Na ZŠ, Moravský Krumlov, Klášterní uskutečníme pro předškoláčky několik setkání pod vedením p. uč. Yvety Krebsové a Evy Vyklické. Budou se konat po čtyři březnové úterky, a to 5. 3., 12. 3., 19. 3. a 26. 3., vždy třetí vyučovací hodinu, tedy 9.50 – 10.35.
Cílem je seznámení se školním prostředím (prostor třídy, tělocvičny, jídelny, družiny) a školními činnostmi. Děti poznají různé metody výuky s využitím interaktivní tabule a dalších pomůcek, samozřejmě hravou, zábavnou formou.
Máte-li zájem se se svým předškoláčkem některého setkání zúčastnit, nahlaste se prosím z kapacitních důvodů předem na telefonním čísle školy 515 32 22 54.
Jste srdečně zváni. 

Sběr papíru 2018

Sběr papíru proběhl 23. 10. a 24. 10. 2018. Nasbíralo se 19 480 kg.
Za 1 kg bylo vyplaceno 1,30 Kč.
Celková finanční částka byla rozpočítána na jednotlivé třídy podle nasbíraného množství.
Peníze třídní učitelé používají pro potřeby žáků.
Vše je evidováno v účetnictví Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ Moravský Krumlov, náměstí Klášterní.

1.A    269
1.B    489
2.A    1379
3.A    1390
3.B    722
4.A    661
4.B    1488
5.A    1681
5.B    1153
6.A    697
6.B    2464
6.C    546
7.A    1060
7.B    654
7.C    459
8.A    593
8.B    769
8.C    652
9.A    900
9.B    739
9.C    715
Celkem:   19480

V Moravském Krumlově 8. 1. 2019

Maraton psaní dopisů

Žáci 8. a 9. tříd naší školy se od 10. - 18. prosince 2018 zapojili s dalšími 200 školami do největší světové akce organizace Amnesty International "Maratonu psaní dopisů". Tato akce slouží na podporu nespravedlivě vězněných, pronásledovaných nebo utlačovaných obránců lidských práv.
Letos jsme vybírali mezi pěti osudy žen z Kyrghystánu, Indie, Jihoafrické republiky, Ukrajiny a Brazílie.
Cílem této akce bylo napsat vlastní rukou dopis - po skončení akce byly tyto dopisy odeslány jednotlivým vládám příslušné země.

"Neptej se, proč jim pomáháme bojovat s bezprávím. Zeptej se sebe, proč ty to ještě neděláš!"       

Mgr. Michaela Mandátová

Fotogalerie: Maraton psaní dopisů

Olympiáda v českém jazyce

Školní kolo Olympiády v českém jazyce proběhlo dne 14. 11. 2018.
Přihlásilo se celkem 27 zájemců z osmých a devátých tříd. Žáci měli hodinu na to, aby si poradili s několika zapeklitými zadáními v gramatické části, a pak museli ještě vytvořit jazykově i stylisticky správný a hlavně originální text na zadané téma. Celkem bylo možno získat nejvýše 50 bodů.
První místo získala se 40 body Julie Bauerová ze třídy  8.C, druhou příčku obsadila s 38 body Lenka Leikepová ze třídy 9.B. Obě dívky nás budou reprezentovat v okresním kole.
Další umístění na předních příčkách bylo následující: 3. místo Z. Havlišová (8.C), 4. místo P. Horká (9.B), 5. místo Válek (8.A), 6. místo S. Potůčková (9.A) a T. Treuová (8.B), 7. místo B. Borešová (8.C)
Vítězkám držíme palce v okresním kole a všem soutěžícím děkujeme za účast.

Literární soutěž 2018

V září  byl zahájen třetí ročník projektu Moravské zemské knihovny  v Brně „Jižní Morava čte“, jehož cílem je podpora čtenářství dětí a mládeže. V rámci tohoto projektu probíhá literární a výtvarná soutěž na téma Moje obec - moje město - můj kraj za 100 let, kterou v našem městě organizuje a vyhodnocuje Městská knihovna Moravský Krumlov.
Žáci sedmých, osmých a devátých ročníků se ochotně zapojili do literární soutěže, do knihovny bylo odevzdáno z naší školy celkem 24 textů, jednalo se o povídky, úvahy i básně.
S velkou radostí můžeme konstatovat, že mezi sedmičkou oceněných prací bylo pět žáků ZŠ Klášterní!
Jsou to:  Václav Florian (2. místo), Samuela Potůčková (4. místo), Zdeněk Tesař (5. místo), Ondřej Pitlach (6. místo) a Eva Fráňová (7. místo).
Mgr. Eva Jelínková, ZŠ Klášterní

Záložky 2018

Mezinárodní projekt Záložka do knihy spojuje školy
V říjnu se žáci sedmých a osmých tříd zapojili do tohoto projektu, který organizuje Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a Knihovna Jiřího Mahena v Brně. V roce 2018 měl projekt téma „Pohádky, bajky, pověsti a příběhy neznají hranice“ . Žáci vyráběli různými technikami záložky do knih, jejich výzdoba musela souviset s vypsaným tématem.  Děti si takto mohou doporučit knihy, které je zaujaly, záložky si poté vymění s dětmi ze školy na Slovensku.Naším partnerem se letos stala Základná škola Vitanová.

Fotogalerie: Záložky 2018

Lyžařský kurz 2018/2019

Ve školním roce 2018/2019 koná ZŠ, MK, náměstí Klášterní lyžařský výcvikový kurz pro žáky VII. ročníku.
LVK proběhne 6. – 12. 1. 2019 v Říčkách v Orlických horách.
Ubytování zajišťuje chata Skiklub Říčky.
V říjnu 2018 vybíráme zálohu 3200,- (v ceně je zahrnuto ubytování, strava a doprava autobusem). Částku je možné uhradit postupně tak, aby byla celá zaplacena nejpozději do Vánoc. Lze ji rovněž poslat na účet školy 1582131389/0800, do zprávy pro příjemce uveďte prosím LVK + jméno, příjmení a třída žáka. Cenu vleků (do 1200,-) hradí žáci až na místě.

Jarmark 2018

Jarmark na školní zahradě 2018.
V květnu na školní zahradě proběhl 2. ročník jarmarku.
K prodeji jsme nabídli sazenice zeleniny, bylin, květin a také výrobky ze školní dílny.
Těší nás velký zájem žáků i široké veřejnosti a již nyní plánujeme novinky v sortimentu na příští rok.

Fotogalerie: Jarmark 2018

Mc Donald´s Cup 2018

Naše škola se i letos zúčastnila již XXI. ročníku turnaje v malé kopané. Okrskové kolo kategorie A (1.-3. třída) se uskutečnilo ve středu 25.4.2018 na hřišti v Olbramovicích.

Výsledky:
1. ZŠ Klášterní
2. ZŠ Ivančická
3. ZŠ Olbramovice

Mladší žáci postoupili do okresního finále ve Znojmě.

Okrskové kolo kategorie B ( 4.-5. třída) se uskutečnilo ve čtvrtek 26.4.2018 na hřišti v Moravském Krumlově.

Výsledky:
1. ZŠ Klášterní
2. ZŠ Olbramovice
3. ZŠ Ivančická
4. ZŠ Vémyslice

Starší žáci postoupili do okresního finále ve Znojmě.

Pohár McDonald´s Cup 2018 – okresní finále

Na školách probíhal 21. ročník turnaje v malé kopané žáků 1. – 5. tříd v McDonald´s Cup.
Soutěže se zúčastnilo v kategorii A (1. – 3. třída) 21 družstev ze znojemského okresu, tj. 294 dětí. V kategorii B soutěžilo 24 družstev, tj. 336 žáků. Celkem tedy se zúčastnilo turnaje 630 dětí. Po okrskových kolech, které se uskutečnily v dubnu 2018, postoupila vítězná družstva, do okresního finále postoupilo v kategorii A šest škol a v kategorii B šest škol.
Okresní kolo se uskutečnilo 10. 5. 2018 ve Znojmě na hřišti 1. SC.

Výsledky:
Kategorie A:
1. ZŠ Vrbovec
2. ZŠ Moravský Krumlov, Klášterní
3. ZŠ Znojmo, Pražská
4. ZŠ Jevišovice
5. ZŠ Znojmo, Mládeže
6. ZŠ Prosiměřice

Byl vyhodnocen nejlepší střelec Radek Buršík, ZŠ MK Klášterní, nejlepší brankář Jan Kubík, ZŠ Vrbovec.

Kategorie B:
1. ZŠ Mikulovice
2. ZŠ Tasovice
3. ZŠ Moravský Krumlov, Klášterní
4. ZŠ Znojmo, Pražská
5. ZŠ Znojmo, nám. Republiky
6. ZŠ Znojmo, Mládeže

Recitační soutěž - Miroslav

Oblastní recitační soutěž v Miroslavi – březen 2018

Naší školu reprezentovali:
František Peterčák   2. A
Elisa Dvořáčková  3.A
Markéta Janderková   4.A
Magdalena Fráňová  5.A

Přehlídka recitátorů Znojmo – březen 2018  
Elisa Dvořáčková 3.A
Markéta Janderková  4.A

Fotogalerie: Recitační soutěž - Miroslav

Šplhoun 2018

Šplhoun je tradiční soutěž ve šplhu žáků 1. stupně.

Žáci soutěží ve dvou kategoriích:
I.- 1. a 2. ročník
II.- 3.,4. a 5. ročník

Výsledky soutěže konané 27.3.2018

I. kategorie chlapci
1. Jan Slavík - 1.A 7,86 s
2. Radovan Doubek - 2.B 8,82 s
3. Michael Dvořáček-2.A 9,54 s

I. kategorie dívky
1. Andrea Bazalová - 2.A 8,73 s
2. Klaudie Markusová - 1.A 10,57 s
3. Laura Sobolová - 2.B 10,57s

II. kategorie chlapci
1. David Zemánek - 5.A 3,95 s
2. Dominik Jelínek - 4.B 6,16 s
3. Matyáš Hnilica - 4.A 6,45 s

II. kategorie dívky
1. Lucie Elederová - 4.B 6,48 s
2. Valentína Klaková - 3.A 6,54 s
3. Barbora Slavíková - 4.A 6,77 s

Fotogalerie: Šplhoun 2018

Návštěva Olympijského festivalu Brno

Ve středu 21. února měli něktěří žáci z pátých a šestých tříd možnost, společně s dětmi ze ZŠ Ivančická, navštívit Olympijský festival v Brně. Od rána se všichni moc těšili a to ani nevěděli, jaké velké překvapení je tam čeká. Během dopoledne za doprovodu průvodce děti mohly hrát šachy nebo dámu, někdo si poprvé vyzkoušel billiard. Poté už došlo na zimní sporty. Hodinové bruslení na ledové dráze se všem moc líbilo. Na posledním stanovišti si všichni užili hodně legrace, protože si na vlastní kůži mohli vyzkoušet zahrát curling.
Nakonec přišlo to velké překvapení. Na festival přijela medailistka Eva Samková. Všichni ji nadšeně vítali a samozřejmě chtěli autogram. Eva Samková se i se zájemci ochotně vyfotila. Byl to velký zažitek a krásné ukončení naší návštěvy festivalu. Kromě vzpomínek si děti za odměnu odvezly diplom a medaile.
Děkujeme panu starostovi Tomáši Třetinovi za zprostředkování tohoto zážitku.

Kateřina Jeřábková

Fotogalerie: Návštěva Olympijského festivalu Brno

Předškolák

Ve spolupráci s MŠ Palackého připravujeme pro předškoláčky ukázkové hodiny pod vedením p. uč. Mgr. Jitky Švédové. Budou se konat po čtyři březnové čtvrtky, a to 1. 3., 8. 3., 15. 3. a 22. 3., vždy třetí vyučovací hodinu, tedy 9.50 – 10.35.

Cílem hodin je seznámení se školním prostředím (prostor třídy, tělocvičny, jídelny, družiny) a školními činnostmi. Děti poznají různé metody výuky s využitím interaktivní tabule a dalších pomůcek, samozřejmě hravou, zábavnou formou.

U zápisu do 1. roč., který se uskuteční v pátek 6. 4. 2018, budou děti pozvány na závěrečnou odpolední schůzku s tématem Těšíme se do školy, plánovanou na konec dubna.

Máte-li zájem se se svým předškoláčkem některé z ukázkových hodin zúčastnit, nahlaste se prosím z kapacitních důvodů předem na telefonním čísle školy 515 32 22 54.

Jste srdečně zváni.

Hory 2018

Po vánočních prázdninách jsme se necelý týden ohřáli ve škole a už jsme s velkým očekáváním a těšením balili batohy, tašky a chystali lyže, hůlky, helmy a brýle. Letošní lyžařský výcvik proběhl ve dvou termínech, naše třída - 7. C - odjížděla spolu se 7. A v neděli 7. 1. 2018.  Týden jsme strávili v Deštné v Orlických horách, kde nám střechu nad hlavou poskytla chata Květa.
V úvodu kurzu jsme byli rozděleni do tří družstev podle našich lyžařských schopností a pak už jsme si každý den pilně osvojovali nebo zdokonalovali lyžařské techniky. Na svah jsme chodili dvakrát denně - od 9 do 11.30 a pak od 14 do 16 hodin. Věnovali se nám naši instruktoři - paní učitelky Hrubá a Kohoutková a pan učitel Dostál.
Ani večer jsme se nenudili, hráli jsme hry, sledovali filmy, vyřádili se na diskotéce. Ve 22 hodin byla večerka (i když na některých pokojích pak ještě chvíli pokračovaly debatní kroužky, ale nikomu to neříkejte  ).
Sportování a zábavy jsme si užili dostatek, a přestože se někteří z nás po návratu potýkali s nachlazením, na hory určitě budeme vzpomínat jako na super zážitek.
Žáci třídy 7. C

Fotogalerie: Hory 2018

Hvězdárna Brno 2017

5. prosince se třídy 5. A a 5. B vypravily na exkurzi do Hvězdárny a planetária Brno.
V sále digitária jsme nejdříve viděli pořad Úžasné planety, při kterém jsme se dozvěděli mnoho nového o planetách sluneční soustavy. Nejvíce se nám líbilo, když se na strop promítala noční obloha a my jsme poznávali různá souhvězdí.
V sále exploratoria jsme si prohlédli výstavu a názvem Říše mlhovin. Na čtyřech stanovištích jsem plnili zajímavé úkoly, viděli jsme fotografie různých mlhovin a galaxií, porovnávali jsme velikosti a svítivost hvězd. Nakonec jsem si mohli koupit různé suvenýry, které nám budou tento den připomínat. Všem se nám návštěva hvězdárny líbila.
5. A

Fotogalerie: Hvězdárna Brno 2017

Vánoční Jarmark a Den otevřených dveří 2017

14. 12. pořádala naše ZŠ další ročník úspěšného vánočního jarmarku ve prospěch charitativní organizace International Humanity. Celé odpoledne mohli návštěvníci nakupovat velmi zdařilé výrobky žáků a nechat se pobavit vystoupením školního sborečku, scénkou či tanečními čísly.
Děkujeme všem, kdo se na příjemném vyznění akce jakkoli podíleli!

Fotogalerie: Vánoční jarmark a Den otevřených dveří 2017

Mezinárodní den 2017

21. 12. se na naší ZŠ uskutečnil „Světový den“. V čem akce spočívala? Skoro všechny zásluhy by se mohly připsat žákům z 9. A s doladěním učitelským sborem. Nápad byl jasný. Úplně první věc, co se musela udělat, bylo vybrat státy, které jsou v něčem výrazné a slavné. Přes všechny možné nápady, jako třeba i Egypt nebo Litva, se nakonec vybralo následujících 12: USA, Francie, Belgie, Španělsko, Mexiko, Japonsko, Česko, Slovensko, Řecko, Velká Británie, Kanada a Itálie. Státy se následně napsaly na papírky a každá třída, až na 9. A, která měla privilegium si stát vybrat, si poctivě jednu zemi vylosovala.
Přípravy významných pokrmů probíhaly především doma, ale opozdilci mohli popřípadě něco dodělat ve školní kuchyňce. Aby se mohlo spravedlivě ochutnávat, vymyslel se systém 4 žetonů. Spočíval v tom, že každý z žáků dostal 4 žetony a následně za ně ochutnával nachystané jídlo a pití. Jídla byla precizně připravena a prezentována na horním patře budovy školy.
Nejúspěšnější byla asi 9. A a jejich USA. Nejžádanější byly domácí hamburgery, které byly doslova v okamžiku pryč, nebo také americké sendviče. Zajímavé bylo, že se stála fronta i na obyčejnou Pepsi-Colu. Poutavé bylo například i Česko. Tradiční buchty v pekáči se nikdy neztratí. Pozornost upoutalo rovněž Mexiko. K ochutnávání nachos nebo pálivých papriček vás doprovázela tradiční mexická hudba společně s žáky v kostýmech jako třeba sombrero nebo pončo. V Řecku žáci připravili tzatziki, což je předkrm skládající se z řeckého jogurtu, okurek, kopru a česneku.
Ovšem akce nebyla jenom o jídle. Každá třída měla za úkol společně sepsat a vyrobit plakát, na kterém budou obsaženy základní informace: Poloha, rozloha, úřední jazyk, významná města a osobnosti a mnohem víc byly k přečtení na vystavených plakátech. Nebyl to úkol jen informace vyhledat, ale též designově rozvrhnout a vypracovat. Nesměly chybět obrázky, bez kterých by to nebylo ono.
Nepřestává nás udivovat, jak jsou žáci školy kreativní. Akce se konala letošní školní rok poprvé a opravdu se vydařila.
Kateřina Jursová, 9. A

Fotogalerie: Mezinárodní den 2017

Šachy 2017

Dne 12. 12. 2017 se pětice našich žáků ve složení Aleš Řezníček, Šimon Samochin, Jaroslav Matula, Patrik Votoupal (všichni 9. C) a Vincenc Horník (8. C) zúčastnila okresního kola přeboru škol v šachu, který se konal ve Znojmě. Chlapci ve své kategorii (2. stupeň ZŠ a příslušné ročníky víceletých gymnázií) obsadili pěkné 5. místo. Nejlepším hráčem se stal Aleš Řezníček, který zaznamenal pouze jednu prohru. Chlapcům gratulujme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
Mgr. Petra Stixová

Fotogalerie: Šachy 2017

Voňavé Vánoce 2017

Dne 14. 12.2017 byli žáci 3.A v Petrovicích na pořadu Voňavé Vánoce v doškové chaloupce. Vyzkoušeli si psát pery s násadkou a husím brkem, pekli perníčky, louskali různé druhy oříšků. Připomněli si různé vánočná zvyky. Byl to krásný zážitek.


Fotogalerie: Voňavé Vánoce

Recitační soutěž 2017

Recitační soutěž žáků 1. stupně ze dne 29.11.2017

1.    třída
Julie Hájková
Sabina Punčochářová

2.    ročník
František Peterčák 2.A
Klára Sobotková 2.A
Justýna Robotková 2.B
Radovan Doubek 2.B  

3.    ročník
Elisa Dvořáčková 3.A
Jitka Janíčková 3.B
Tobiáš Wolf 3.B

4.    ročník
Markéta Janderová 4.A
Barbora Slavíková 4.A
Daniela Matyšková 4.B
Klára Rozmahelová 4.B

5.    ročník
Magdalena Fráňová 5.A
Nikola Kuchaříková 5.A
Lucie Řezáčová 5.B

Fotogalerie: Recitační soutěž 2017

Vánoční vzpomínání

Dne 11.12.2017 se konal v DPS v Moravském Krumlově pořad, který organizovala Městská knihovna Moravský Krumlov s názvem Vánoční vzpomínání. Zpříjemnit tuto vánoční besídku jim přišli žáci naší školy a to konkrétně tancem žákyň 2. stupně, který připravila paní učitelka Mgr.Jana Nováková. Po ní následovalo pásmo básní a koled v podání Sborečku pod vedením p. uč. Mgr. Lucie Havlišové. Dárečky pro klienty vyrobily děti ze školní družiny s pomocí paní vychovatelky Jaroslavy Hradcové. Doufáme, že se seniorům naše vystoupení líbila a příští rok se opět sejdeme na jarní besídce.
Mgr. Lucie Havlišová

Fotogalerie: Vánoční vzpomínání

Mikulášská laťka 2017

Dívky 6. – 7. ročník
1. místo        Elederová Kateřina        7.B        115 cm
2. místo        Šteflová Zuzana            6.C        115 cm
3. místo        Nováková Aneta        6.B        115 cm

Chlapci 6. – 7. ročník
1. místo        Nejedlý Radim            7.B        125 cm
2. místo        Jelínek Radim            7.C        125 cm
3. místo        Novotný Martin        7.B        125 cm

Dívky 8. – 9. ročník
1. místo        Chvátalová Nikola        8.B        130 cm
2. místo        Maxerová Nela            9.A        130 cm
3. místo        Štefková Denisa        8.C        130 cm

Chlapci 8. – 9. ročník
1. místo        Procházka David        9.A        145 cm
2. místo        Grondziel Radek        9.B        140 cm
3. místo        Kalus Radek            9.B        130 cm


Fotogalerie: Mikulášská laťka 2017

Hvězdárna Brno 2017

5. prosince se třídy 5. A a 5.B vypravily na exkurzi do Hvězdárny a planetária Brno.
V sále digitária jsme nejdříve viděli pořad Úžasné planety, při kterém jsme se dozvěděli mnoho nového o planetách sluneční soustavy. Nejvíce se nám líbilo, když se na strop promítala noční obloha a my jsme poznávali různá souhvězdí.
V sále exploratoria jsme si prohlédli výstavu a názvem Říše mlhovin. Na čtyřech stanovištích jsem plnili zajímavé úkoly, viděli jsme fotografie různých mlhovin a galaxií, porovnávali jsme velikosti a svítivost hvězd. Nakonec jsem si mohli koupit různé suvenýry, které nám budou tento den připomínat. Všem se nám návštěva hvězdárny líbila.
5.A

Mikuláš 2017

I v tomto školním roce na naší školu zavítal Mikuláš se svým pomocníkem andělem a čertem. Všech rolí se s radostí ujali žáci devátých ročníků. Ve středu 6. 12. 2017 si každá třída na prvním stupni vyslechla, jak tento krásný svátek vznikl, kdo byl hodný a kdo by se měl polepšit. Děti předvedly krásné básničky, písničky nebo zahrály na hudební nástroje.

Fotogalerie: Mikuláš 2017

Olympiáda v českém jazyce 2017

Školní kolo Olympiády v českém jazyce u nás proběhlo dne 29. 11. 2017. Přihlásilo se celkem 23 zájemců. Během jedné hodiny si museli poradit s několika zapeklitými zadáními v gramatické části, druhou hodinu věnovali vytváření textu na zadané téma.
O první místo se s celkovým počtem 23 bodů podělily Viktorie Pečerová z třídy 9.A a Nathaly Gabrhelová z 8.C. Obě nás budou reprezentovat v okresním kole. Na 2. příčce se umístily se shodným počtem 22 bodů Pavla Nováková (9.B), Kateřina Jursová (9.A) a Jasmína Gajdošová (8.C).

Vítězkám držíme palce v okresním kole a všem soutěžícím děkujeme za účast.

Sběr papíru 2017

Kdo šel ve dnech 21. a 22. 11. kolem naší školy, nemohl přehlédnout obrovské kontejnery před hlavním vchodem a také davy žáků a jejich rodičů, kteří přiváželi a přinášeli obrovské balíky starého papíru.  Už tradičně škola organizuje tuto akci, která nachází velkou odezvu u rodin našich žáků.  Výtěžek ze sběru je pak rozdělen do třídních fondů a žáci peníze dostávají formou příspěvku např. na vstupné na různé kulturní akce.
Celkem se během dvou dnů nasbíralo přes 26 tun papíru, nejpilnějšími sběrači byli žáci třídy 5.B, druhé místo patří třídě 4.A a třetí místo obsadila třída 5.A.
Velké poděkování patří všem, kdo se zúčastnili - dětem a rodičům, kteří dlouhodobě shromažďovali doma balíky pečlivě vytříděného a svázaného papíru a trpělivě pak čekali na zvážení a předání před budovou školy. Děkujeme učitelkám a učitelům, kteří vše organizovali, a také žákům a žákyním devátých ročníků, kteří velmi pilně pomáhali s vážením, tříděním a zapisováním doneseného papíru.

Fotogalerie: Sběr papíru 2017

Muzeum 2017

Návštěva archeologického muzea ve Vedrovicích.
Žáci šestých ročníků navštívili archeologické muzeum ve Vedrovicích, kde si doplnili a zopakovali své znalosti z hodin dějepisu. Muzeum je zaměřené na historii mladší doby kamenné - neolitu. Žáci jednak zhlédli sbírky keramiky, vedrovickou venuši, seznámili se s tím, jak lidé v neolitu bydleli, co jedli, jak se oblékali. Bezesporu největším zážitkem však byla ukázka pohřbívání s reálnými kostrami dítěte, ženy a muže z doby před 4000 př.n.l.
Děkujeme za krásný a poučný zážitek.

Fotogalerie: Muzeum 2017

Halloweenská noc na škole 2017

Dne 3.11.byla Halloweenská noc  ve škole. Sraz 6.A a 9.B byl v 18:00 hodin před školou. Každý ze 6.A si s sebou vzal pití a nějaké sladkosti. V 7 hodin večer bylo na programu vyřezávání dýní. Moc se povedly, proto jsou vystaveny před školou. Po vyřezávání následovala stezka odvahy, kterou pro nás nachystala 9.B. Šlo se do zámeckého parku. Holky se trochu bály, ale pro kluky moc strašidelná stezka nebyla. Pak byl návrat do školy, kde už na nás čekala pizza. Každý dostal tu, kterou si objednal a všem moc chutnala. Po jídle jsme se dívali na hororovou komedii Scary Movie 3 a po ní už se šlo spát. V 0:00 se začali všichni smát, přišla 9.B a pomalovala 6.A. Všichni se tomu smáli a tak jsme byli vzhůru až do 2:30 hod. Pak už se opravdu spalo a to do té doby, než byla snídaně. Ta byla v 7:45 hodin. Dostali jsme rohlík s máslem a marmeládou a čaj. Po snídani se uklidilo ve třídě a zavolali jsme rodičům, aby si pro nás přijeli. Obě třídy si Halloweenskou noc na škole moc užili.

Pavel Jelínek, 6.A

Fotogalerie: Halloweenská noc na škole 2017

Dětský čin roku 2017

Adam Pospíšil (8. B) postoupil do semifinálového výběru v rámci 13. ročníku dobročinného projektu Dětský čin roku 2017 v kategorii Záchrana lidského života.
Hrdina skutku, který získá ve své kategorii největší podporu, se stane nositelem ocenění Dětský čin roku. O postupu do semifinále rozhodla odborná porota. Vítěze vybírají samotné děti. Hlasování probíhá prostřednictvím formuláře na webových stránkách www.detskycinroku.cz, a to až do 8. 11. 2017. Příběh Adama Pospíšila se jmenuje Záchrana kamaráda a najdete ho v kategorii Záchrana lidského života.

Přečtěte si příběh, se kterým se Adam do projektu zapojil.
Jmenuji se Adam Pospíšil, je mi 13 let a bydlím v Moravském Krumlově.
Můj příběh se odehrál před několika týdny, o letních prázdninách.  Jednoho dne odpoledne jsem se vydal s kamarádem na vyjížďku, já jsem si vzal kolo, on jel na motorce pitbike.
Když jsme se vraceli domů, kamarád se ohlédl, jestli jedu za ním. Jak však otočil hlavu, pohnul řídítky, motorka změnila směr, kamarád asi hodně zazmatkoval a stalo se neštěstí. Přejel obrubník vedle silnice a s motorkou prudce narazil do zdi. Zůstal ležet vedle motocyklu a vůbec se nehýbal.
Rychle jsem běžel k němu, křičel jsem o pomoc a doufal, že je někdo nablízku, nikdo se však neobjevil. Ani nevím jak, ale okamžitě se mi vybavily zásady první pomoci,  o které se učíme i ve škole, sundal jsem kamarádovi helmu a brýle, zkontroloval, jestli nemá zapadený jazyk, a snažil jsem se zjistit, jestli dýchá a jestli reaguje.  Bylo zřejmé, že dýchá, i když hodně ztěžka,  ale probrat jsem ho nedokázal.
Našel jsem mobil a volal tátovi, co mám dělat, ten mi poradil, ať rychle vytočím 112.
Operátorka se mi snažila poradit, jak poskytnout pomoc, ale zjistila, že už jsem vlastně udělal vše, co jsem mohl.
Naštěstí se brzy objevili hasiči, začali kamarádovi pomáhat, ale to už přistával i vrtulník a přijížděla sanitka i policisté. Lékař ošetřoval kamaráda nejprve v sanitce, pak ho naložili do vrtulníku. Jeho stav byl velmi vážný.
Měl jsem o něj velký strach.
Musel jsem poskytnout policii všechny údaje a popsat nehodu, pak jsme jeli oznámit zprávu o neštěstí kamarádově rodině.
Ještě bylo třeba vrátit se na místo nehody, kde policisté vše zakreslili, až potom jsem sedl na kolo a jel domů.
Hlavně jsem si moc přál, aby se kamarád uzdravil.
Za pár dnů začala škola. Moc mě překvapilo, když se u nás ve třídě objevil velitel hasičů z Mor. Krumlova spolu s panem starostou a děkovali mi - prý kdybych nezareagoval správně, mohlo vše dopadnout mnohem, mnohem hůř!

Soutěže

Vědomostní soutěž Eurorebus

Každoročně se naši žáci účastní vědomostní soutěže Eurorebus, která je určena pro žáky základních škol, víceletých gymnázií a dalších středních škol.
V průběhu školního roku žáci řeší úkoly zaměřené především na zeměpisné znalosti. Za správná řešení soutěžních úkolů získává každý žák body na své konto a současně body ve prospěch své třídy. Cílem je získat co nejvíce bodů a mít tak šanci postoupit do krajského kola a hrát o hodnotné ceny a o účast v celostátním kole v Praze.
V letošním roce postoupilo do krajského kola celkem 6 tříd. Každá třída si zvolila svůj tříčlenný tým, který ji měl reprezentovat. V neděli 9. dubna v Brně poměřily své vědomosti s konkurencí z Jihomoravského kraje třídy 6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 7.C, 8.B. Kromě kategorie školních tříd naši školu reprezentovalo ještě 15 žáků v kategorii jednotlivců.

Výsledky:
Kategorie školních tříd ZŠ01:

12. místo – třída 7C (reprezentanti: Nathaly Gabrhelová, Eva Řezaninová, Gabriela Velebová)
17. místo – třída 6B (reprezentanti: Jakub Dvorský, Viktorie Horová, Petr Košíček)
22. místo – třída 7A (reprezentanti: Barbora Kloudová, Šimon Pelc, Samuela Potůčková)
26. místo – třída 6A (reprezentanti: Terezie Černá, Nikola Jelínková, Marek Melkus)
29. místo – třída 7B (reprezentanti: Lenka Leikepová,Veronika Pazourková, Kateřina Ukropová)

Kategorie školních tříd ZŠ02:

27. místo – třída 8B (reprezentanti: David Küfhaber, Jiří Šedrla)

Kategorie jednotlivců ZŠ01:

4. místo – Eva Řezaninová (7C) – postoupila do celostátního kola
5. místo – Samuela Potůčková (7A) – postoupila do celostátního kola
8. místo – Nathaly Gabrhelová (7C)
9. místo – Jakub Dvorský (6B)
10. místo – Gabriela Velebová (7C)
11. místo – Veronika Pazourková (7B)
12. místo – Kateřina Elederová (6.B)
13. místo – Barbora Kloudová (7.A)
14. místo – Šimon Pelc (7.A)
15. místo – Terezie Černá (6.A)
17. místo – Alfred Wech (6.B)
18. místo – Lenka Leikepová (7.B)
19. místo – Nikola Jelínková (6.A)
20. místo – Tereza Kučerová (6.A)

Kategorie jednotlivců ZŠ02:

14. místo – Jiří Šedrla (8B)


Ve 22. ročníku soutěže Eurorebus naše škola obsadila celkové 29. místo. V kategorii základních škol skončila jako 5. nejúspěšnější základní škola.

Zeměpisná olympiáda

Také v letošním školním roce proběhlo školní kolo zeměpisné olympiády.
V kategorii A (6. ročník) se účastnilo 22 žáků, v kategorii B (7. ročník) 17 žáků a v kategorii C (8. a 9. ročník) 18 žáků.
V úterý 21. února ve Znojmě naši školu na okresním kole reprezentovali tito žáci:
Kategorie A – Viktorie Horová (6B)  – 8. místo
Kategorie B – Nathaly Gabrhelová (7C) – 3. místo
Kategorie C – David Küfhaber (8B) – 16. místo


Žákům děkujeme za výbornou reprezentaci školy.

Mgr. Leona Brezovská

Den otevřených dveří 2017

Den otevřených dveří na školní zahradě ZŠ Klášterní.

Nedílnou součástí hodin pracovních činností na ZŠ Klášterní v Moravském Krumlově, jsou na jaře a na podzim práce na školní zahradě. Již více jak rok měníme koncepci školní zahrady. Zaměřujeme se na pěstování ovoce a zeleniny, budujeme vyvýšené záhony, které evokují staré klášterní zahrady. Naším cílem je, aby děti poznaly, jak dlouhá cesta vede od malé sazeničky k tomu, že si pochutnají na jahodě, kedlubně nebo melounu.
Pěstujeme i okrasné květiny – muškáty, plegrantrus, astry, cínie, afrikány a další, vysazujeme trvalkový záhon a skalku.
Letos jsme se poprvé rozhodly svými výpěstky pochlubit. Dne 15.5.2017 jsme uspořádali Den otevřených dveří s jarmarkem. Pozvali jsme žáky prvního stupně, rodiče i širokou veřejnost. K prodeji jsme nabídli sazenice zeleniny – papriky, rajčata, lilek, cukety, bylinky – meduňku, tymián, koriandr, petrželku, angínovník, levanduli, květiny  - muškáty převislé i vzpřímené, plekrantrus, zelenec, astry, cínie a další. Žáci prvního stupně si jako dárek odnesli ředkvičky.
Po celé jaro se většina žáků druhého stupně podílela na setí, výsadbě, okopávání a pletí. S přípravou samotného jarmarku, pak nejvíce pomohly deváté ročníky, zejména pak žáci 9.A ,kteří zaštítili i prodej.

Akce byla úspěšná a již nyní se těšíme na příští ročník.


Fotogalerie: Den otevřených dveří

Plavání 2017

Dne 13.6.2017 se naši žáci zúčastnili "Přeboru základních škol Znojemského regionu v plavání".

Naši školu reprezentovali žáci čtvrtého ročníku:
Adam Janíček
Dominik Karas
Emílie Divišová
Karolína Ukropová
Lucie Janíčková

Do finále žákyň, ročník 2006, se probojovala s výborným časem Emilie Divišová, která obsadila krásné čtvrté místo.

Gratulujeme a všem zúčastněným děkujeme!!!

Fotogalerie: Plavání 2017

Vodácký výlet

Ve středu 24. 5. z Moravského Krumlova odjel na historicky první vodácký výlet autobus plný žáků 8. a 9. tříd se třemi učiteli: Mgr. Radek Galáš, Mgr. Libor Dostál a Mgr. Lucie Havlišová. Kolem oběda jsme dorazili do kempu Viking. Po obědě jsme vyrazili do Českého Krumlova, kde někteří navštívili zrcadlové bludiště, někteří zašli na zmrzlinu a všichni jsme obhlíželi řeku, kterou jsme měli sjíždět na raftech. Večer jsme opékali špekáčky za zvuků kytary pana učitele. Další den následoval sjezd 25kilometrového úseku Vltavy z Vyššího Brodu do našeho kempu. V pátek jsme nakonec sjeli další část řeky z kempu do Českého Krumlova. Po cestě jsme překonali asi deset jezů, bez převržených raftů a s plným počtem žáků. Počasí bylo lepší, než jsme očekávali, proběhly i nemilosrdné vodní bitvy, kterým se snad nikdo nevyhnul. Výlet jsme si užili, něco nového jsme se naučili a získali zážitky na celý život.

Žákyně 8. ročníku

Školní výlety

Konec školního roku ve znamení výletů.

Náš poslední škoní výlet jsme si opravdu užili, čekala nás totiž v jednom dni spousta akční zábavy.  Prvním zážitkem byla laser game, tedy běhání ztemnělými chodbami, skrývání se a střílení po spolužácích (ani pana učitele jsme neušetřili). Naštěstí se bojuje jen pomocí laserových zbraní, člověk si užije spoustu zábavy a adrenalinu a také si docela zasportuje.  A to nás čekala ještě další sportovní aktivita - návštěna JumpParku, kde jsme pod dozorem trenérů skákali na trampolínách, učili se salta, padali do molitanových kostek a nakonec hráli na trampolínách i vybíjenou.
Žáci 9.A

Náš školní výlet spojil trochu poučení se spoustou zábavy. Nejprve jsme navštívili Technické muzeum v Brně. Zúčastnili jsme se programu s názvem Zažij svět nevidomých, kde jsme si mohli sami vyzkoušet, jak obtížný je život bez zraku. Čas nám rychle ubíhal i při zkoušení různých experimentů v technické herně, která byla druhým bodem programu. Poslední částí výletu byla návštěva laser arény, kde jsme měli objednané dvě 15minutové hry. Rozdělili jsme se na družstva, obdrželi vesty a zbraně, statečně bojovali a hlavně jsme si to všechno moc užili.
Žáci 7. B

Cílem našeho výletu byla ZOO Zlín. Strávili jsme zde úžasných pět hodin, prošli si všechny expozice, které jsou věnované jednotlivým světadílům - Afrika, Asie, Austrálie, Amerika. Mnohá zvířata nejsou umístěna v uzavřených výbězích, ale návštěvníci můžou mezi nimi volně procházet - chodili jsme takto třeba mezi klokany - jeden z nich byl dokonce bílý! Nádhera! A největší zážitek  - rejnoci. Ty jsme si mohli pohladit, krmili jsme je a někteří z nás je i pod vodou vyfotili. Super! Na závěr jsme samozřejmě ještě nakoupili spoustu suvenýrů. Na zpáteční cestě jsme se shodli, že ZOO Zlín je určitě skvělá  a že se vyplatí ji navštívit víckrát.
Žáci 6.C a 7.C

MC DONALD´S CUP 2017

Velkého úspěchu dosáhli chlapci 2. a 3. ročníku ve fotbalovém turnaji Mc Donald´s cup.
Po jasném vítězství v základním kole v Miroslavi postoupili do okresního finále ve Znojmě.
Tam vyhráli skupinu a po semifinálové výhře 4:1 nad ZŠ nám. Republiky Znojmo dostali možnost hrát finále s Tasovicemi. Ve vyrovnaném souboji rozhodl trestný kop Ondřeje Jelínka a po výsledku 1:0 mohli slavit postup do krajského finále.
To se konalo na ZŠ Janouškova Brno. Chlapci bojovali, ale přece jen byli soupeři o něco šikovnější a po třech prohrách ve skupině na nás zbyl boj o 7. – 8. místo. V  utkání se ZŠ Hrušky jsme byli lepší a zvítězili po brankách Hnilici a Hory 2:1. Konečné 7. místo v kraji je však velkým úspěchem a můžeme všem našim reprezentantům poděkovat. Družstvo nastoupilo v sestavě Jelínek Dominik, Jelínek Ondřej, Hora Tobiáš, Hnilica Matyáš, Buršík Radek, Florian Lukáš, Výplach Radim, Motyčka Maxim, Nejedlý Jiří, Krajíček Tomáš.

Dopravní soutěž mladých cyklistů

Dne 16.5.2017 se ve Znojmě konalo okresní kolo Dopravní soutěže mladých  cyklistů. Naše škola měla již tradičně v této soutěži své zástupce.
Soutěžilo se ve čtyřech disciplínách: praktické zvládnutí techniky jízdy na kole, praktické uplatnění pravidel silničního provozu, teoretické znalosti pravidel silničního provozu, praktické zvládnutí pravidel první pomoci, práce s mapou - určení nejbezpečnější cesty pro chodce a cyklisty.

Soutěžní družstva:     
1. kategorie: Michael Doubek, Michaela Makovická, Lukáš Sobotka a Karolína Ukropová (8. místo)

2. kategorie: Adam Krajíček, Radim Nejedlý, Veronika Procházková, Pavlína Součková (5. místo)

Žákům děkujeme za reprezentaci školy a přejeme mnoho úspěchů v dalších soutěžích. 

Mgr. Kateřina Jeřábková

Sběr papíru a kartonu

Ve dnech 10. – 11. 5. pořádá ZŠ Klášterní tradiční sběr papíru a kartonu.

Sběr je možné odevzdávat v době 7.00-8.00 a 12.30-16.00 u hlavního vchodu (nová budova školy).

Vánoční jarmark 2016

Dne 15.12.2016 proběhl na naší škole den otevřených dveří spojený s vánočním jarmarkem, jehož výtěžek byl věnován ve prospěch International Humanity (www.pomoztesnami.cz).

Jarmark se velmi vydařil. Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě výrobků, nacvičení hudebního pásma a organizaci celého odpoledne.

Fotogalerie: Vánoční jarmark 2016

Lyžařský výcvikový kurz

Deštné v Orlických horách

7.B, 7.C 1. - 7.1.2017
Odjezd NEDĚLE 1.1. 2017 ve 12:00 od GYMNÁZIA MORAVSKÝ KRUMLOV

7.A 8. - 14.1.2017
Odjezd NEDĚLE 8.1. 2017 v 9:00 od ZŠ nám. Klášterní MORAVSKÝ KRUMLOV

Vánoční jarmark a den otevřených dveří

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NÁMĚSTÍ KLÁŠTERNÍ
Klášterní náměstí 134
Vás zve na Vánoční jarmark a den otevřených dveří
Dne: 15. 12. 2016 (čtvrtek)
Od: 14:00 do 17:00
Ve: 14:00, 15:00 a 16:00 vystoupení dětí

Výtěžek ve prospěch International Humanity (www.pomoztesnami.cz)

Hraj fér

Ve středu 9. 11. nově utvořená třída 6. C v rámci adaptačního programu navštívila centrum dramatické výchovy Labyrint v Brně. Pod vedením paní lektorky si prožili program nazvaný Hrej fér!


Fotogalerie: Hraj fér

Halloween 2016

"Dne  25.10.2016 jsme ve škole v rámci hodin anglického jazyka na druhém stupni slavili Halloween. Připomněli jsme si, proč se tento svátek slaví a vyzkoušeli tradiční halloweenské hry. Kdo chtěl, mohl přijít v maskách a v některých třídách se pak hlasovalo o nejstrašidelnější halloweenský převlek. Žáci 7.A, převlečení za různá strašidla, příšery a "zombíky", obcházeli své spolužáky z prvního stupně, aby je vystrašili a zároveň o tomto svátku poučili.

Fotogalerie: Halloween 2016

Noc na škole 2016

V pátek 17. června jsme se ve čtyři hodiny sešli před budovou naší školy. Čekala nás akce, na kterou jsme se moc těšili, protože jsme měli školu poznat trošku jinak. Nejdříve jsme si v prostorách školní družiny našli místo, kam jsme si uložili své věci a hlavně si připravili místečko na spaní. Potom jsme se rozdělili do družstev a řešili kvízy, rébusy, tajenky a další zajímavé úkoly.
V šest hodin nastal čas na přípravu večeře, kterou jsme si ve skupinkách sami uvařili. Všichni jsme si moc pochutnali. Po krátkém odpočinku, jsme hráli zábavné pohybové hry, u kterých jsme se hodně nasmáli. Přišla desátá hodina a s ní hygiena a příprava na spánek, ale byli jsme plni dojmů, tak jsme si ještě dlouho povídali. Někteří z nás už spali, když se o půlnoci ozvalo zvonění. Čekala nás další hra, jen s baterkou v ruce jsme plnili další úkoly. Škola byla potmě trošku strašidelná, ale všichni jsme to statečně zvládli. Nakonec nás přepadl spánek. Ráno jsme si připravili snídani a čekali, až pro nás přijedou rodiče, i když se nám domů vůbec nechtělo. Noc na škole byla moc prima.
5.B

Fotogalerie: Noc na škole 2016

Výtvarná soutěž 2016

Tak jako každý rok se i letos konala na 1. stupni ZŠ Klášterní výtvarná soutěž, tentokrát na téma „Velikonoce“. Svoje zážitky namalovali všichni žáci a ty nejlepší vybrala a ocenila odborná porota, paní učitelky  E. Kopčilová, L.Blahová a I. Pelikánová.
Děkujeme a všem zúčastněným přejeme  spoustu dalších úspěchů.  

Mgr. Martina Košíčková

Výsledková listina výtvarné soutěže ve školním roce 2015/2016 „VELIKONOCE“

I. kategorie (1. třídy)
1. místo Ela Kuchaříková 1. B
2. místo Eliška Sáňková 1. A
3. místo Nela Illková 1. B

II. kategorie (2. a 3. třídy)
1. místo Petr Schwarz 3. A
2. místo Adéla Fialová 3. A
3. místo Klára Rozmahelová 2. B

III. kategorie (4. a 5. třídy)
1. místo Zuzana Kudláčková 4. B
2. místo Matěj Khor 4. B
3. místo Marie Slavíková 4. A
Čestné uznání   Emil Bazala 4. B

Fotogalerie: Výtvarná soutěž 2016

Výlet do Moravského krasu 2016

26. května vyrazily třídy 5.A a 5.B na výlet do Moravského krasu. Nejdříve jsme navštívili jeskyni Balcarku. Viděli jsme krásnou krápníkovou výzdobu. Po prohlídce jeskyně  jsme se vydali pěšky k propasti Macocha. Prohlédli jsme si ji z obou můstků. Lanovkou jsme sjeli k Punkevní jeskyni, ve které jsme jeli i na lodičkách. Krápníky vytvářely krásné tvary např.: medvědí tlapu, kostru turisty, pecku broskve, anděla, perníkovou chaloupku. Potom jsme se ještě svezli vláčkem. Domů jsme si přivezli hodně zážitků i suvenýrů. Celý výlet jsme si moc užili a děkujeme za něj našim paním učitelkám.

ZŠ Klášterní, 5.B

Fotogalerie: Výlet do Moravského krasu 2016

Dopravní soutěž 2016

Žáci ZŠ Klášterní opět na dopravní soutěži.

Nejúspěšnější účastníci Krumlovského kolečka postoupili do okresního kola Dopravní soutěže mladých cyklistů, které se konalo 10. května 2016 ve Znojmě.

Pro naši školu je účast v této soutěži již tradicí. Letos soutěžní družstvo mladší kategorie tvořili: Dan Zemánek (3.A), Jakub Dvorský (5.B), Veronika Procházková (6.B) a Pavlína Součková (6.B).

Žáci prokazovali svoje znalosti  a dovednosti v pěti disciplínách: praktické zvládnutí techniky jízdy na kole (jízda zručnosti), praktické uplatnění pravidel silničního provozu (jízda v provozu), teoretické znalosti pravidel silničního provozu, praktické zvládnutí pravidel první pomoci a  práce s mapou - určení nejbezpečnější cesty pro cyklisty i chodce. Po sečtení všech trestných bodů jsme se umístili na 5. místě. Konkurence je rok od roku větší. Od čtvrtého místa nás dělil pouze jeden trestný bod.

Gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v dalších soutěžích. 

Mgr. Kateřina Jeřábková

Fotogalerie: Dopravní soutěž 2016

MC DONALD´S CUP 2016

Koncem měsíce dubna jsme uspořádali okrskové kolo 19. ročníku Mc Donald´s cupu.
V kategorii „A“ žáků 1. – 3. ročníku i v kategorii „B“ 4. a 5. ročníku se našim žákům podařilo skupiny vyhrát a postoupit do okresního finále. Tam se nám tak dobře nedařilo a nevyhráli jsme ani jeden zápas.

Ke stažení: MC DONALD'S CUP 2016 - Výsledky

Šplhoun 2016

23. března se na ZŠ Klášterní již tradičně uskutečnila soutěž  „Šplhoun“.  Žáci 1. stupně soutěžili ve šplhu na tyči. Rychlost a mrštnost všech soutěžících byla obdivuhodná.

Výsledky soutěže

I. kategorie chlapci
1. Dominik Jelínek-2.B  7,13 s
2. Matyáš Hnilica-2.A 7,60 s
3. Matyáš Souček-2.A 9,26 s

I. kategorie dívky
1. Markéta Janderková-2.A 8,73s
2. Valentina Klaková-1.A     10,09 s
3. Leontýna Bognerová-2.B  10,29 s

II. kategorie chlapci
1. Radim Nejedlý-5.B 4,64 s
2. Jan Pazdera -5.A 5,32 s
3. Matěj Khor-4.B  6,04 s

II. kategorie dívky
1. Kristýna Klaková-4.B   5,51 s
2. Kateřina Elederová-5.B  5,80 s
3. Aneta Výplachová-4.B   6,26 s

Fotogalerie: Šplhoun 2016

Olympiáda v anglickém jazyce

"Dne 10.2.2016 se žákyně naší školy Nela Maxerová ze 7.A a Karolína Valová z 9.A účastnily ve Znojmě okresního kola olympiády z anglického jazyka. Obě dvě podaly vynikající výkon ať už v poslechové či ústní části zkoušky. Nela Maxerová se dokonce umístila na krásném 4. místě. Gratulujeme!!! "

Fotogalerie: Olympiáda v anglickém jazyce

Jak chránit a pozorovat přírodu

Ve čtvrtek 7. ledna k nám do školy přijela na besedu ing. Svatava Holubová z NP Podyjí.
Dozvěděli jsme, proč byl 1. července 1991 vyhlášen NP Podyjí, že je to nejmenší národní park na území České republiky a že pod názvem Thayatal pokračuje na rakouské straně po pravém břehu řeky Dyje.
Na fotografiích jsem poznávali  živočichy a rostliny, které se v národním parku vyskytují. Mluvili jsme o tom, co vše na fotografiích můžeme pozorovat. Velmi vzácného čápa černého můžeme najít i ve znaku národního parku. Dozvěděli jsem se, že výr velký si nestaví hnízda a požírá mláďata cizích výrů. Vysvětlili jsme si, že přírodu můžeme chránit třeba i tím, že budeme třídit odpad. Zjistili jsme jestli poznáme, do kterých nádob na tříděný odpad odpadky patří. Nejvíce nás bavila hra na netopýra a jeho kořist. Už se těšíme, až se příští rok pojedeme  do NP Podyjí podívat.

5.B

Národní park Podyjí
Michael Doubek

Z Národního parku Podyjí za námi přijela jedna milá paní,
dlouho před její návštěvou jsme se těšili na ni.
Vyprávěla nám o Podyjí, našem národním parku,
zajímavostí jsme se dozvěděli pěknou várku.
Národní park Podyjí má ve znaku černého čápa,
a je v něm tolik krásných rostlin a vzácných živočichů, že v tom každý trochu tápá.
Za zajímavé povídání paní Svatavě Holubové, moc a moc děkujeme,
do Národního parku Podyjí určitě všichni pojedeme.                                       
Ale nemůžeme park ničit, to si musíme pamatovat,
a na pravidla parku pečlivě dbát!!!

Návštěva Hvězdárny a planetária Brno

Ve škole jsme se učili o vesmíru, a proto paní učitelky naplánovaly exkurzi do Hvězdárny a planetária Brno. Moc se nám tam všem líbilo, doplnili jsme si znalosti, učili se poznávat souhvězdí a v místnosti interaktivní výstavy jsme mohli spoustu věcí vyzkoušet, např. kolik bychom vážili na ostatních planetách.

Náš spolužák  Michael Doubek složil o této exkurzi básničku.

Hvězdárna a planetárium Brno
Michael Doubek

Ve čtvrtek 12.listopadu,
všichni páťáci měli dobrou náladu.

Hodné paní učitelky, Jeřábková a Vybíralová, nás vzaly do planetária města Brna,
v Digitáriu nás zahalila temná vlna.

Promítal se tam pořad Úžasné planety, co byli opravdu úžasné,
ale že by interaktivní výstava byla nudná, to zas ne.

Mohli jsme si vyrobit svou vlastní, plynnou planetu,
dozvěděli, kdo na Měsíc vyslal první vesmírnou raketu.

V planetáriu to všechno bylo moc a moc nádherné,
tyto verše byly moje závěrné.

 

5.B, ZŠ Klášterní

Coca - Cola Cup 2016

I v letošním školním roce jsme se přihlásili do dalšího ročníku fotbalové soutěže Coca – Cola Cup 2016.
Po loňském úspěšném ročníku – 2. místo v Jihomoravském kraji – naše družstvo opustilo hned 9 hráčů.

Více informací: Coca – Cola Cup 2016

Vánoční dílničky 2015

Vánoční dílničky byly 22. 12. 2016 jako každoročně nadšeně očekávány všemi žáky na 2. stupni ZŠ Klášterní Moravský Krumlov.
Poslední den před Vánocemi si totiž mohou sami vybrat, co budou dělat a které vyučující ten den navštíví.
Máš chuť vyrábět? Můžeš – svícen, přání, náramek, upéct cookies …
Chceš si zazpívat? Chceš se podívat na pohádky? Luštit křížovky?  Zahrát si hry – nejen deskové, i ty na počítači? Nebo máš náladu na trošku pohybu – ať už tancování nebo hraní florbalu? Je to jen a jen na každém, co si vybere. A hlavně užije :).

Mgr. Jana Nováková, foto Mgr. Ivana Slezáková

Fotogalerie: Vánoční dílničky 2015

Mikulášská laťka 2015

V pátek 4. 12. 2015 jsme uspořádali další ročník již tradiční soutěže ve skoku vysokém. Zájem dětí o soutěž byl opět velký.

Soutěžilo se ve dvou kategoriích:
 - žáci a žákyně 6. – 7. ročníku
 - žáci a žákyně 8. – 9. ročníku

Více informací: Mikulášská laťka 2015

Lyžák 2016

3. 1. 2016 odjeli žáci 7. ročníku ZŠ Klášterní na lyžařský výcvik do Orlických hor. Někteří jeli s přáním naučit se lyžovat a jiní jen zdokonalit svoje schopnosti. Cesta trvala 3,5 hod. Ubytovali jsme se v penzionu Květa, ve kterém jsme měli prožít celý týden. Po obědě jsme se oblékli do lyžařské výbavy a šlapali jsme na svah, kde se uskutečnilo rozřazování do skupin. Starali se o nás páni učitelé Šanca a Dostál, paní učitelka Hrubá a paní zdravotnice Maxerová. Ve středu a v pátek večer jsme si užili i diskotéku. Během výcviku se stalo mnoho veselých příhod, které si budeme pamatovat ještě hodně dlouho. Např. nečekané výlety do lesa, nádherné akrobatické kousky nebo opět nečekaná vystoupení z kotvy. Počasí nám přálo a sněhu přibývalo. Během týdne se všichni naučili lyžovat a užili si spoustu legrace.

V. Miklušková a P. Nováková, 7. B

Fotogalerie: Lyžák 2016

I Mikuláš sportuje

V úterý 1.12.2015 se naši vybraní druháci a třeťáci zúčastnili setkání mladých, začínajících sportovců.
Ve sportovní hale ve Znojmě se prezentovaly tyto sporty: fotbal, hokej, florbal, korfbal, košíková, atletika, plavání, americký fotbal, volejbal a gymnastika.
Děti nejdříve zhlédly ukázky těchto sportů a pak si šly na vlastní kůži vyzkoušet, co tyto sporty obnáší.
Během dopoledne nás navštívil "Mikuláš s čerty" a děti dostaly různé sladkosti. Dopoledne rychle uběhlo, všichni si krásně protáhli tělo a objevili nové sporty.
Nebylo by špatné, kdyby se některému sportu začaly děti věnovat.

Fotogalerie: I Mikuláš sportuje

Návštěva Hvězdárny a planetária Brno

Ve škole jsme se učili o vesmíru, a proto paní učitelky naplánovaly exkurzi do Hvězdárny a planetária Brno. Moc se nám tam všem líbilo, doplnili jsme si znalosti, učili se poznávat souhvězdí a v místnosti interaktivní výstavy jsme mohli spoustu věcí vyzkoušet, např. kolik bychom vážili na ostatních planetách. Náš spolužák  Michael Doubek složil o této exkurzi básničku.
5.B, ZŠ Klášterní


Hvězdárna a planetárium Brno

Michael Doubek

Ve čtvrtek 12. listopadu,
všichni páťáci měli dobrou náladu.

Hodné paní učitelky, Jeřábková a Vybíralová, nás vzaly do planetária města Brna,
v Digitáriu nás zahalila temná vlna.

Promítal se tam pořad Úžasné planety, co byli opravdu úžasné,
ale že by interaktivní výstava byla nudná, to zas ne.

Mohli jsme si vyrobit svou vlastní, plynnou planetu,
dozvěděli, kdo na Měsíc vyslal první vesmírnou raketu.

V planetáriu to všechno bylo moc a moc nádherné,
tyto verše byly moje závěrné.


Plavání

Přebor základních škol Znojemska v plavání

V průběhu školního roku, v rámci výuky plavání, byly změřeny časy nejlepších účastníků plavecké výuky.

Z naší školy byli nominováni tito žáci:
Gabriela Široká
Bazala Emil
Lukáš Sobotka
Kateřina Elederová
Nikola Jelínková
Petr Košíček.

Sraz byl 17.6.2015 v Městských lázních ve Znojmě. Nominovaní žáci plavali jeden závod - 25m libovolně a čtyři nejrychlejší žáci a žákyně v kategorii ročníků narozených v roce 2004-2005-2006 postoupili do finále. Zastoupení ve finálních kolech měla i naše škola a to G. Širokou a E. Bazalu. Gábinka se umístila na 3.místě a Emil z 1.místa postupuje do celorepublikového finále plaveckých škol ČR, které se bude konat v Jihlavě.

Budeme držet palce!!!!

Fotogalerie: Plavání

Akademie 2015

Moravský Krumlov, Orlovna

24.6.2015

18:00 - 20:00

Srdečně zvou učitelé a žácí ZŠKlášterní

Ke stažení: Akademie 2015

Dopravní soutěž 2015

Dne 14.5.2015 se ve Znojmě konalo okresní kolo Dopravní soutěže mladých  cyklistů. Naše škola měla již tradičně v této soutěži své zástupce, i když letos jen v mladší kategorii.

Soutěžilo se ve čtyřech disciplínách: praktické zvládnutí techniky jízdy na kole, praktické uplatnění pravidel silničního provozu, teoretické znalosti pravidel silničního provozu, praktické zvládnutí pravidel první pomoci, práce s mapou - určení nejbezpečnější cesty.

Odměnou žákům za vzornou přípravu na tuto soutěž bylo krásné 4. místo. Žákům za vzornou  reprezentaci děkujeme a přejeme mnoho úspěchů v dalších soutěžích.

Soutěžní družstvo:
Kristýna Klaková 3.B
Jakub Dvorský 4.B
Viktorie Horová 4.B
Jiří Žák 6.C

Mgr. Kateřina Jeřábková

Fotogalerie: Dopravní soutěž 2015

Sportovní liga basketbalu o pohár ministra školství

Základní škola náměstí Klášterní Moravský Krumlov uspořádala jedno z okrskových kol v basketbalu chlapců a dívek a také se stala pořadatelem  okresního finále.

Turnaje se uskutečnily v hale SOU Moravský Krumlov.

Utkání v základním kole měla podobný průběh. V obou kategoriích dominovala družstva ZŠ Ivančická na naši žáci obsadili druhé místo.

Chlapci nastoupili v sestavě: Krys (celkem 4 body), Bořil David (5), Smékal(6), Ševčík, Zimmermann(2), Findejs, Bořil Tomáš, Stuchlík, Horák (2)

BASKETBAL      OKRKOVÉ KOLO Chlapci

2

ZŠ            NÁMĚSTÍ KLÁŠTERNÍ M.KRUMLOV

ZŠ            IVANČICKÁ

GYMNÁZIUM M.KRUMLOV

Body

Skóre

Pořadí

ZŠ            NÁMĚSTÍ KLÁŠTERNÍ M.KRUMLOV

0

5:15

14: 0

3

19:15

 2.

ZŠ            IVANČICKÁ

15:5

1

16:2

4

31:7

 1.

GYMNÁZIUM M.KRUMLOV

0:14

2:16

5

2

2:30

 3.


Dívky: Štulíková (celkem 4 body), Vaňková(4), Hladíková, Valová(4), Strnadová(4), Koudelková, Krejčová, Jirásková, Králová

BASKETBAL      OKRKOVÉ KOLO Dívky

2

ZŠ            NÁMĚSTÍ KLÁŠTERNÍ M.KRUMLOV

ZŠ            IVANČICKÁ

GYMNÁZIUM M.KRUMLOV

Body

Skóre

Pořadí

ZŠ            NÁMĚSTÍ KLÁŠTERNÍ M.KRUMLOV

0

4:26

12: 2

3

16:28

 2.

ZŠ            IVANČICKÁ

26:4

1

19:0

4

45:4

 1.

GYMNÁZIUM M.KRUMLOV

2:12

0:19

5

2

2:31

 3.


V okresním finále byl nejdramatičtější úvodní zápas, ve kterém získali Tasovice vedení 9:0. Znojemští mohutně dotahovali, ale nakonec uhájili vítězství dva body chlapci s Tasovic. Ostatní utkání měla jednoznačný průběh. Do krajského finále postupují ZŠ Tasovice.

BASKETBAL      OKRESNÍ FINÁLE Chlapci

2

ZŠ            TASOVICE

ZŠ JUDR MAREŠE ZNOJMO

ZŠ            IVANČICKÁ

Body

Skóre

Pořadí

ZŠ            TASOVICE

0

26:24

49: 4

4

75:28

 1.

ZŠ JUDR MAREŠE ZNOJMO

24:26

1

28:14

3

52:40

 2.

ZŠ            IVANČICKÁ

4: 49

14:28

5

2

18:77

 3.


Turnaj dívek nebyl tak dramatický a o postupujícím do krajského finále nebylo a zajímavostí byla účast dcery prezidenta našeho tak úspěšného biatlonu

Jiřího Hamzy, která byla jasně nejlepší hráčkou turnaje, organizovala hru, měla spoustu doskoků a asistencí a sama zaznamenala 24 bodů.

BASKETBAL      OKRESNÍ FINÁLE Dívky

2

GYMNÁZIUM ZNOJMO

ZŠ NÁM. REPUBLIKY

ZNOJMO

ZŠ            IVANČICKÁ

Body

Skóre

Pořadí

GYMNÁZIUM ZNOJMO

0

21:8

54: 9

4

75:17

 1.

ZŠ NÁM. REPUBLIKY

ZNOJMO

8:21

1

14:7

3

45:4

 2.

ZŠ            IVANČICKÁ

9:54

7:14

5

2

16:68

 3.

MC DONALD´S CUP 2015

Koncem měsíce dubna se uskutečnila okrsková kola 18. ročníku Mc Donald´s cupu.

Oba turnaje organizovala naše škola na místním trávníku. V kategorii „A“ žáků
1.– 3. ročníku bez problémů zvítězilo družstvo ZŠ Hostěradice. Naši chlapci obsadili 2. místo, když nestačili jen na vítěze. Nejlepším střelcem našeho týmu se stal
David Princ se sedmi brankami.

Sestava:, Šviřák Jakub, Princ David, , Schwarz,Petr, Sviták Jan,Zemánek David,
Walla Jiří, Jelínek Dominik, Jelínek Ondřej, Krajíček Tomáš.

 

Mc Donald´s

Hostěradice

   MK

Klášterní

   MK

Ivančická

Vémyslice

Body

Skóre

Pořadí

Hostěradice

2

8:0

9:1

6:0

9

23:1

 1.

MK Klášterní

0:8

0

5:0

6:0

6

11:8

 2.

MK

Ivančická

1:9

0:5

1

2:4

0

3:18

 4.

Vémyslice

0:6

0:6

4:2

5

3

4:14

 3.

 

Druhý den se na hřišti FC Mor. Krumlov konal turnaj žáků 4. – 5. ročníku. Stejné týmy se utkaly systémem každý s každým a vítězem se tentokrát stalo naše družstvo, i když zejména v prvních dvou utkáních přes značnou převahu se dokázalo prosadit až v konci utkání. Závěrečný boj o první místo ve skupině a zároveň postup do okresního finále, byl jednoznačnou záležitostí našich chlapců.

Střelci:Pelc 3, Vybíral 3, Bartoník 2

Naše sestava: Zemánek Dan, Bahleda Daniel, Obrlík Michal, Vybíral Stanislav, Bartoník Denis, Pelc Šimon, Doubek Michael, Hovorka Ondřej, Sapák Daniel

 

Mc Donald´s

   MK

Klášterní

Vémyslice

   MK

Ivančická

Hostěradice

Body

Skóre

Pořadí

   MK

Klášterní

2

4:0

3:1

1:0

9

8:1

 1.

Vémyslice

0:4

0

2:0

3:0

6

5:4

 2.

MK

Ivančická

1:3

0:2

1

2:1

3

3:6

 3.

Hostěradice

0:1

0:3

1:2

5

0

1:6

 4.

 

Finále pro nás nezačalo dobře už v Moravském Krumlově, když jsme
vlivem zranění přišli o dva hráče základní sestavy. Zejména absence
Stanislava Vybírala posunula  naše ambice k bodu mrazu.
Dalším problémem byl zřejmě los, protože oba týmy naší skupiny se nakonec dostaly do finále. O tom, že jsme se nedostali do vyřazovacích bojů rozhodl jediný gól a také
neproměněná příležitost Denise Bartoníka, který těsně před koncem utkání se ZŠ Mareše trefil břevno.
 

Mc Donald´s

   MK

Klášterní

Mareše Znojmo

Mládeže Znojmo

Body

Skóre

Pořadí

   MK

Klášterní

20

0:0

0:1

1

0:1

 3.

Mareše Znojmo

0:0

1

1:2

1

1:2

 2.

Mládeže Znojmo

1:0

2:1

5

6

3:1

 1.


Výsledek ve skupině pro nás znamenal boj o pátou příčku s Miroslaví.
I když jsme prohrávali o jednu branku, chlapci ve druhém poločase zabojovali a podařilo se jim Śimonem Pelcem vyrovnat. Remíza znamenala penaltový
souboj, který rozhodl v šesté sérii Michal Obrlík v náš prospěch. Velkou zásluhu
na pouze dvou obdržených gólech má brankář Daniel Bahleda.

Naše sestava: Zemánek Dan, Bahleda Daniel, Obrlík Michal, Bartoník Denis, Pelc Šimon, Doubek Michael, Sapák Daniel

Vítězem turnaje se stala ZŠ Mládeže Znojmo.

Fotogalerie: MC DONALD'S CUP 2015

Výtvarná soutěž na ZŠ Klášterní

Všichni žáci 1.stupně ZŠ Klášterní se zúčastnili v průběhu října a listopadu tradiční výtvarné soutěže na téma,, Barvy podzimu".
Během dvouměsíční práce vznikla spousta krásných obrázků, které zachycují krajinu, zvířátka a aktivity dětí v přírodě.
Kouzelný, pestrobarevný a snový pan malíř ,,Podzim" se objevil ve všech výtvarných dílech žáků.
Za každou třídu soutěžilo 5 nejzdařilejších prací o diplomy a ceny.
Porota ve složení p.uč. a vych. L. Blahová, V. Hyvnarová, E. Kopčilová, M. Košíčková a I. Pelikánová určila konečné pořadí ve 3.kategoriích. 

I.kategorie (1.třídy)
1.místo - Rozmahelová Klára, 1.B
2.místo - Matyšková Daniela, 1.B
3.místo - Herzán Jan, 1.A

II.kategorie (2.a 3.třídy)
1.místo - Čemerková Lenka, 3.A
2.místo - Kuchaříková Nikola, 2.A
3.místo - Špačková Petra, 3.A
Čestné uznání - Divišová Emílie, 2.B a Khor Matěj, 3.B

III.kategorie (4.a 5.třídy)
1.místo - Treuová Tereza, 4.B
2.místo - Řezáčová Adéla, 5.A
3.místo - Pelc Šimon, 5.A.

Gratulujeme vítězům a děkujeme za snahu všem zúčastněným žákům. Oceněné práce jsou vystaveny v 1. poschodí školy a zveřejněny na webových stránkách ZŠ Klášterní.

Mgr. Ivana Pelikánová

Fotogalerie: Výtvarná soutěž na ZŠ Klášterní

Pečení perníčků

Ve fotogalerii jsou zachyceni žáci šestých ročníků při pečení medových perníčků. Jejich pracovní nasazení je z fotografií zřejmé. Protože se všichni drželi striktně receptu a pracovního postupu, perníčky se jim podařily. Recept: 300 g hladké mouky, 210 g moučkového cukru, 70 g mletých ořechů, 70 g medu, 2 vejce, polévková lžíce perníkového koření a na špičku nože sody.

Josef Škoda

Fotogalerie: Pečení perníčků

Coca-cola školský pohár

V letošním školním roce jsme se opět přihlásili do soutěže Coca-cola školský pohár.  V nultém kvalifikačním kole jsme byli nalosováni do šestičlenné skupiny. Tu jsme odehráli 8. října v Jevišovicích na umělé trávě. Byli jsme rozděleni do dvou skupin. Ve skupině jsme porazili ZŠ Olbramovice 4-0 (branky Krys, Kocanda T. 2, Bořil D.) a ZŠ Prosiměřice 2-0 (Bořil D., Findejs).  Postoupili jsme do finále, kde jsme se o postup utkali se silným protivníkem ZŠ Miroslav. Po vítězství 1-0 (branka Krys) jsme postoupili do dalšího kola.

Celkové pořadí:
1. ZŠ Klášterní
2. ZŠ Miroslav
3. ZŠ Prosiměřice
4. ZŠ Višňové
5. ZŠ Vémyslice
6. ZŠ Olbramovice


Tým ZŠ Klášterní: horní řada zleva Petr Čihal, Jakub Stuchlík, Květoslav Krys, David Bořil, Tomáš Kocanda, Dalibor Findejs, Marek Beneš, Petr Novák; dolní řada zleva Jakub Zimmermann, Daniel Rozmahel, Tomáš Bořil, Jiří Kocanda, Jakub Pelaj, Jakub Štolpa, ležící Erik Smékal

Mgr. Radek Galáš

Reprezentanti ZŠ Klášterní ve školním roce 2013/2014

Každoročně se závěrem školního roku bilancuje a hodnotí se to, co se podařilo a nepodařilo. Ve školství se projevují aktivity v různých předmětových a sportovních soutěžích. V době, kdy se „nenosí“ dělat něco navíc, je třeba vyzvednout a pochválit žákyně a žáky, kteří se od tohoto trendu odlišují. Svou přirozenou podstatou soutěživosti se zúčastňují různých soutěží a olympiád, chtějí růst i s vědomím toho, že se nemusí umístit na prvních příčkách příslušné soutěže. Pro jejich snahu a dosažené výsledky je třeba tyto žákyně a žáky po zásluze ocenit. V naší škole to jsou (na fotografii zprava doleva): Kočárová Tereza, která byla třetí v okresním kole olympiády v českém jazyce, Ficová Adéla (desátá v téže soutěži); Pelaj Jakub, který se umístil na pátém místě v okresním kole olympiády v matematice a Kopeček Petr (desátý v téže soutěži); Koudelková Kateřina, která byla třetí v okresním kole zeměpisné olympiády a Čech Pavel (dvanáctý v téže soutěži); Šmerdová Marie, Kopečková Jana a Slámová Terezie, úspěšné řešitelky fyzikální olympiády; Frolek Petr a Krysová Nela, reprezentanti v krajském kole vědomostní soutěže Eurorébus. Je dobře, že se tito žáci profilují již v tomto školním věku a svoje kompetence, které získali ve škole a také vlastním samostudiem, srovnávají se svými vrstevníky ze škol znojemského okresu a jihomoravského kraje. Jako učitelé bychom si přáli, aby takovýchto dětí bylo co nejvíce. Je smutné, že značná část žáků postrádá ctižádost a smiřují se pouze s průměrnými výsledky. Je především na rodičích a následné spolupráci se školou, aby se každé dítě optimálně rozvíjelo. A vlastní duševní růst dítěte je spjat s tím, že se učí „věci“ požadované školou a v přiměřené míře přidává něco navíc.

Josef Škoda

Fotogalerie: Reprezentanti ZŠ Klášterní ve školním roce 2013/2014

Návštěva koupaliště

Ve středu 11.6. bylo velké teplo, a proto jsme dopoledne strávili na koupališti v Moravském Krumlově. Jezdili jsme na tobogánu i skluzavce. Ti, kteří umí plavat, mohli skákat i ze skokánků.
Sluníčko hodně hřálo, proto jsme se občas schovali do stínu. V bufetu jsme si mohli koupit občerstvení a zmrzlinu, která přišla v horku k chuti. Na koupališti se nám moc líbilo, určitě ho taky navštivte.
Děkujeme panu Kabelkovi, že pro nás koupaliště dopoledne otevřel.

ZŠ Klášterní, 5.A

Noc ve škole

V pátek 13.6. jsme zažili společně s kamarády z 5.B a paní učitelkou Jeřábkovou a Krebsovou odpoledne a noc plnou zábavy, her, soutěží a tajemna.
Hráli jsem různé pohybové hry, plnili soutěžní úkoly-křížovky, rébusy. Nejvíce jsme se nasmáli při vzájemném krmení marmeládou poslepu. Velkým zážitkem pro nás bylo i to, že jsem si sami připravovali večeři a snídani ve školní kuchyňce. O půlnoci vypukla noční hra. Jen s baterkou jsme se pohybovali po budově školy a plnili různé úkoly. Po ranní rozcvičce a snídani, jsem se rozloučili a plni dojmů šli domů dospat noc. Moc jsem si tuto akci užili.

ZŠ Klášterní, 5.A

Reprezentanti ZŠ Klášterní ve školním roce 2013/2014

Se závěrem školního roku se vždy bilancuje a hodnotí, co se podařilo a nepodařilo. Důležitou oblastí jsou aktivity v různých předmětových a sportovních soutěžích. V době, kdy se „nenosí“ dělat něco navíc, je třeba vyzvednout a pochválit žákyně a žáky, kteří se od tohoto trendu odlišují. Je pro ně přirozené se zúčastňovat různých soutěží a olympiád, chtějí růst i s vědomím toho, že se nemusí umístit na prvních příčkách. Pro jejich snahu a dosažené výsledky je třeba tyto žákyně a žáky po zásluze ocenit. V naší škole to jsou (na fotografii zprava doleva): Kočárová Tereza, která byla třetí v okresním kole olympiády v českém jazyce, Ficová Adéla (desátá v téže soutěži); Pelaj Jakub, který získal páté místo v okresním kole olympiády v matematice, a Kopeček Petr (desátý v téže soutěži); Koudelková Kateřina, která byla třetí v okresním kole zeměpisné olympiády, a Čech Pavel (dvanáctý v téže soutěži); Šmerdová Marie, Kopečková Jana a Slámová Terezie, úspěšné řešitelky fyzikální olympiády; Frolek Petr a Krysová Nela, reprezentanti v krajském kole vědomostní soutěže Eurorébus. Je dobře, že se žáci profilují již v tomto školním věku a svoje kompetence, které získali ve škole a také vlastním samostudiem, srovnávají se svými vrstevníky ze škol znojemského okresu a Jihomoravského kraje. Jako učitelé bychom si přáli, aby takovýchto dětí bylo co nejvíce. Je smutné, že značná část žáků postrádá ctižádost a smiřují se pouze s průměrnými výsledky. Je především na rodičích a následné spolupráci se školou, aby se každé dítě optimálně rozvíjelo. Vlastní duševní růst dítěte je totiž spjat s tím, že se učí „věci“ požadované školou a v přiměřené míře přidává něco navíc.

Mgr. Josef Škoda

Akce a soutěžě

Měsíc květen byl bohatý na sportovní akce a soutěže.

Ve 2. kole Coca-cola školského poháru jsme byli vylosováni do skupiny do Brna. Zde jsme se utkali se ZŠ Janouškova a ZŠ Brno, Labská. Po výhrách 2-0 a 7-0 jsme postoupili do dalšího kola.

3. kolo Coca-cola školského poháru jsme odehráli 15. května, tentokrát v Hustopečích. Zde jsme narazili na velmi silné soupeře: ZŠ Jedovnice, ZŠ Hustopeče a ZŠ Vyškov. Sehráli jsme kvalitní utkání za nepříznivého počasí, ale na postup to tentokrát nestačilo. Ve skupině jsme obsadili 3. místo a v turnaji končíme.

Výsledky:
ZŠ Klášterní – ZŠ Jedovnice 2-0 (Čech J., Princ)
ZŠ Klášterní – ZŠ Hustopeče 0-2
ZŠ Klášterní – ZŠ Vyškov 1-3 (Čech J.)

Tým ZŠ Klášterní: Bořil David, Princ Jakub, Čech Vladimír, Čech Jaromír, Stuchlík Jakub, Šimčík Daniel; dolní řada zleva – Zimmermann Jakub, Rozmahel Daniel, Čihal Petr, Kocanda Tomáš, Smékal Erik

Začátkem května jsme se také zúčastnili okresního kola Poháru rozhlasu (soutěž družstev v atletice). I letos jsme byli velice úspěšní. V kategorii mladší žákyně jsme obsadili 3. místo, starší žákyně skončily na 6. místě. Mladší žáci obsadili 3. místo a starší žáci vybojovali 2. místo.

Všem našim sportovcům gratulujeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci naší školy.

Mgr. Radek Galáš

Dopravní soutěž

15. května se žáci naší školy již tradičně zúčastnili okresního kola Dopravní soutěže mladých cyklistů. Školu reprezentovala 2 družstva žáků, kteří postoupili z oblastního kola, které pořádal Dům dětí a mládeže v Moravském Krumlově.

Složení družstev:

I.kategorie:
Sabina Cyrková 4. A
Veronika Baštová 5. A
Jiří Sobotka 5. B
Jiří Šedrla 5.B

II. kategorie:
Marta Filová 7. B
Kateřina Vávrová 8.A
Tomáš Sobotka 9. B
Milan Zedník 8. B

Soutěžní disciplíny:
1. Teoretické znalosti pravidel silničního provozu
2. Praktické uplatnění pravidel silničního provozu
3. Praktické zvládnutí techniky jízdy na kole
4. První pomoc
5. Práce s mapou

V I. kategorii jsme obsadili 8. místo a ve II. kategorii 6. místo.
Blahopřejeme a děkujeme žákům za reprezentaci školy v 37. ročníku této soutěže.

Mgr. Kateřina Jeřábková

Fotogalerie: Dopravní soutěž

MC DONALD'S CUP 2014

Koncem měsíce dubna se uskutečnila okrsková kola 17. ročníku Mc Donald´s cupu.

Naše škola přihlásila žáky do obou kategorií.

Žáci 1. – 3. ročníku odjeli na turnaj do Miroslavi. Bylo přihlášeno 5 družstev, ale nakonec jsme sehráli jen jedno utkání s Miroslaví. Od prvních minut bylo zřejmé, že na soupeře nestačíme a brankostroj se zastavil na čísle těsně před desítkou.
Miroslav – MK Klášterní 9:0.

Sestava: Bílek Radek, Šviřák Jakub, Vybíral Stanislav, Princ David, Melkus Marek, Janíček Gabriel, Schwarz Petr, Sviták Jan, Doubek Michael.

Turnaj žáků 4. – 5. ročníku se odehrál na hřišti FC Mor. Krumlov. Tentokrát se nedostavilo jen družstvo ZŠ Bohutice, tak bylo sehráno celkem 10 utkání. Nakonec se z postupu radovali chlapci ZŠ Vémyslice, když jim v závěrečném zápase s námi stačila bezbranková remíza.

Naše sestava: Zemánek Dan, Eckel Vilém, Sobotka Jiří, Procházka David, Ostrovský Michal, Bahleda Daniel, Obrlík Michal, Vybíral Stanislav, Bartoník Denis, Pelc Šimon

Střelci: Pelc 7, Vybíral 4, Bartoník 2, Bahleda 1.

Mc Donald´s

Vémyslice

    MK
Klášterní

    MK
ivančická

Olbramovice

Body

Skóre

Poř.

Vémyslice

2

0:0

10:0

6:0

7

16:0

1.

MK Klášterní

0:0

0

6:0

8:0

7

14:0

2.

MK Ivančická

0:10

0:6

1

6:2

3

6:18

3.

Olbramovice

0:6

0:8

2:6

4

0

2:20

4.

Šplhoun roku

16. dubna se na ZŠ Klášterní uskutečnil další ročník „Šplhouna“, což je tradiční soutěž žáků 1. stupně ve šplhu na tyči. Žáci soutěží ve dvou kategoriích: 1. a 2. ročník, 3., 4. a 5. ročník.
Žáci z každé třídy nadšeně podporovali svoje zástupce a výsledky některých soutěžících byly opravdu obdivuhodné:

I. kategorie chlapci
1. Matěj Khor  2. B (6,54 s)
2. Václav Gaucan  2. B (6,56 s)
3. David Zemánek  1. A (7,34 s)

I. kategorie dívky
1. Kristýna Klaková  2. B (5,69 s)
2. Aneta Výplachová  2. B (7,24 s)
3. Petra Špačková  2. A (7,65 s)

II. kategorie chlapci
1. Dominik Horák  4. B (4,99 s)
2. Jan Janíček  3. A (6,14 s)
3. Lukáš Zeisek  4. A (6,51 s)

II. kategorie dívky
1. Jasmína Hnilicová  4. A (4,01 s)
2. Nela Maxerová  5. B  (4,16 s)
3. Lucie Věchetová  5. B  (4,69 s)

Mgr. Kateřina Jeřábková

Fotogalerie: Šplhoun roku

Sběr papíru

Už třetím rokem věnuje ZŠ Klášterní týden intenzivnímu sběru papíru. Tentokrát se akce konala 24. – 28. 3. Naše skupinka zhruba 5 žáků, kteří se rozhodli dobrovolně pomáhat paním učitelkám Novákové a Stixové, se sešla v pondělí ráno před sedmou.
Za několik minut už přijížděla první auta plná papíru určeného do sběru. Při každém pohledu na další přijíždějící dodávku nám ubývaly síly. Ještě chvíli po zvonění na první vyučovací hodinu jsme vážili poslední balíky. A odpoledne zas nanovo, stále plné ruce práce.
V následujících dnech se metráky papíru násobily. Přibývalo pomocníků, zato však ubýval prostor v místnostech, kam se měl vejít papír a karton za celý týden. Sečtením množství zde nastřádaného papíru jsme na konci týdne zjistili, že jsme dosáhli rekordních bezmála 19 tun.
Během pátečního celodenního nakládání a odvážení tohoto papíru tak nestačily ani 2 kamiony s celkem 4 kontejnery, zbylou část bylo tudíž nutné odvážet ještě v pondělí. Z akce si odnášíme pocit dobře vykonané práce a radost, že jsme alespoň trošku pomohli našemu životnímu prostředí.

Text a foto žáci 9. B ZŠ Klášterní

Fotogalerie: Sběr papíru

Výtvarná soutěž - Rodinný výlet

Tak znělo letošní téma tradiční výtvarné soutěže dětí 1. stupně ZŠ Klášterní. Obrázky vznikaly v průběhu ledna a února, což se odrazilo v jejich námětech. Kromě procházek zimní krajinou ovšem děti nezapomněly ani na své oblíbené aktivity spojené spíše s teplým počasím. Ty jsou také nejvíce zastoupeny mezi vítěznými pracemi, které si lze prohlédnout v 1. patře staré školní budovy. Pokud na letní prázdniny příliš nemyslíte, po zhlédnutí vystavených obrázků se na ně jistojistě začnete upřímně těšit. Jen by asi bylo těžké vybrat si tu nejpříjemnější aktivitu a nejhezčí obrázek. Obtížného úkolu se i tentokrát ujala porota ve složení Mgr. Libuše Blahová, Mgr. Eva Kopčilová, Mgr. Martina Košíčková a Mgr. Ivana Pelikánová a
5. 3. určila konečné pořadí ve třech kategoriích. Oceněné děti obdržely diplomy, výtvarné potřeby, školní pomůcky i nějakou tu dobrůtku.
V I. kategorii (prvňáčci) zvítězila Adéla Fialová z 1. A. Druhé místo patřilo Štěpánce Jechové z 1. B a třetí skončil obrázek Davida Zemánka z 1. A. II. kategorii (druhý + třetí ročník) ovládl Adam Leikep z 2. A, druhá byla Tereza Treuová ze 3. B a třetí Gabriela Široká z 2. B. Čestné uznání bylo uděleno Tereze Klimové z 2. A.Ve III. kategorii (čtvrtý + pátý ročník) nejvíce zaujal obrázek Natálie Klakové z 5. A, 2. místo získala Michaela Čurdová rovněž z 5. A a 3. Veronika Procházková ze 4. B. Čestné uznání si odnesla Eva Khorová z 5. A.

Mgr. Lucie Krausová

Fotogalerie: Výtvarná soutěž - Rodinný výlet

Vánoční dílničky 2013

Žáci 2. stupně strávili jeden vyučovací den před Vánocemi, 20. 12. 2013, aktivitami, které si sami zvolili. Tyto aktivity byly zaměřeny na praktické činnosti (výroba drobných dárečků, vánoční dekorace) i zábavnou formu prohlubování znalostí. Jednotlivé dílničky šly napříč třídami – setkávali se tedy a spolupracovali žáci různého věku. K dispozici měli 13 různých dílniček, ve kterých se střídali v průběhu 3 vyučovacích hodin. Na závěr se 4. vyučovací hodinu všichni setkali u vánočního stromu ke společnému zhodnocení prožitého dne a zábavnému programu.
Akci zajišťovali pedagogové 2. stupně.

Fotogalerie: Vánoční dílničky 2013