Informace pro 1.ročník 2023/2024

Žáci 1. roč. zahájí slavnostně školní rok 4. 9. 2023 v 8.30 setkáním v atriu MěÚ (za deště v obřadní síni) za přítomnosti starosty města a senátora Mgr. Tomáše Třetiny. Poté se s třídními paními učitelkami Mgr. Yvetou Krebsovou a Mgr. Martinou Košíčkovou přesunou do školy, kde si prohlédnou své nové třídy a rodiče budou mít prostor na zodpovězení svých dotazů.