Třídy ve školním roce 2022/2023

Třída    Třídní učitel
I. A        Mgr. Hana Drápelová
I. B        Mgr. Marie Kryšková
II. A      Mgr. Jitka Drtílková
III. A     Mgr. Miroslava Vybíralová
III. B     Mgr. Martina Košíčková, zastupuje Mgr. Jana Sachsová
IV. A      Mgr. Eva Vyklická
IV. B      Mgr. Kateřina Jeřábková
V. A       Mgr. Gabriela Lexová
V. B       Mgr. Jana Kirschbaum
VI. A     Mgr. Jana Nováková
VI. B     Mgr. Lenka Spourová
VII. A    Mgr. Dana Hrubá
VII. B    Mgr. Šárka Žáková
VII. C    Mgr. Libor Dostál             
VIII. A   Mgr. Michaela Jeřábková
VIII. B   Mgr. Eva Nováková
VIII. C   Mgr. Eva Jelínková    
IX. A      Mgr. Petra Stixová
IX. B      Mgr. Michaela Mandátová
IX. C      Mgr. Leona Brezovská