ZÁKLADNÍ ŠKOLA NÁMĚSTÍ KLÁŠTERNÍ

  

  Prosíme rodiče, aby vzhledem ke koronavirovým opatřením nevstupovali bez předchozí telefonické domluvy! 

 

Zápis 2021

Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace

Do 1. ročníku školního roku 2021/22 byly přijaty všechny přihlášené děti.

1/2021 – přijímá se                            
2/2021 – přijímá se                
3/2021 – přijímá se                            
4/2021 – přijímá se                                      
5/2021 – přijímá se                            
6/2021 – přijímá se                            
7/2021 – přijímá se                            
8/2021 – přijímá se                              
9/2021 – přijímá se                              
10/2021 – přijímá se                            
11/2021 – přijímá se                            
12/2021 – přijímá se                            
13/2021 – přijímá se                            
14/2021 – přijímá se                            
15/2021 – přijímá se                            
16/2021 – přijímá se                            
 
František Vrána
ředitel školy

V Moravském Krumlově 30. 4. 2021

Školský zákon č. 561/2004 Sb., v platném znění
§ 183, odst. 2
Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním
seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého
uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejném místě ve škole a v případě základní školy
též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem
o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

 

Vážení rodiče, milí žáci!

Dle aktuálních informací začne od pondělí 10. 5. 2021 rotační výuka 2. st. Do školy tento den nastoupí 8. + 9. roč. Od 17. 5. je vystřídá  6. + 7. roč. Ve stejném režimu pokračuje výuka 1. st., tedy od 10. 5. 1. B, 2. B, 3. B a 5. B. V provozu pro žáky v prezenční výuce bude i školní družina a jídelna.

Povinné testování žáků v prezenční výuce bude probíhat vždy v pondělí u 1. st. a v pondělí a ve čtvrtek u 2. st., za asistence třídních učitelů (pokud by žák tyto dny chyběl, test se provede první den jeho přítomnosti ve škole). V případě pozitivního testu zákonní zástupci dítě objednají na PCR test, o výsledku budou neprodleně informovat školu. U pozitivního testu v pondělí odcházejí domů pouze žáci, kterým takto test vyšel, ve čtvrtek odchází domů celá školní skupina, v níž se žák s pozitivním testem nachází.

Pokud se Vaše dítě necítí úplně zdrávo, nechte ho prosím raději doma – buďme k sobě solidární.

Pro všechny žáky, kteří zůstávají doma, bude dále probíhat povinná distanční výuka (obědy mají automaticky odhlášeny). Základem jsou online hodiny přes GoogleMeet – z organizačních důvodů prosíme, pokud dopředu víte, že se nebudete moci zúčastnit, dejte to vědět vyučujícím. Pozvánka na meet Vám přijde vždy den předem do 16.00 – pokud ji neobdržíte, informujte prosím vyučující, případně TU. V systému Bakaláři najdete přehledně úkoly pro žáky i hodnocení – sledujte je prosím pravidelně.

V nezbytné míře, po telefonické domluvě, nabízíme možnost konzultací – je třeba domluvit se předem s vyučujícím, příp. TU, abychom mohli dodržet nezbytná hygienická opatření.

V případě jakýchkoli nejasností, technických problémů či výhrad se na nás prosím obracejte. Budeme vděční za zpětnou vazbu – obracet se můžete e-mailem na jednotlivé vyučující, třídní učitele i vedení.

 

  projekt-map-2

 

Projekt: Podpora vzdělávání na ZŠ Moravský Krumlov Klášterní
podpora-vzdelavani-eu-2019


Podpora rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a podpora společného vzdělávání. Podpora osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů, sdílení zkušeností a personální podpora škol.

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

Klášterní náměstí 134
672 01  Moravský Krumlov

Tel.: 515 322 254
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jídelna: 778 113 398

 


Více: Představení auditu do médií
Oficiální stránky města Moravský Krumlov

webmaster: Mgr. Kudláčková Iveta