Žákovský parlament

ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT

Pro vedení naší školy a učitele jsou názory žáků na dění ve škole důležité, proto se snažíme žákům poskytnout možnost vyjádřit se ke všemu, co se jejich života ve škole týká. To je také důvodem, proč byl na naší škole zřízen žákovský parlament.

Jeho funkcí je:

  • Aktivně se zapojovat do školního života a podílet se na chodu a rozvoji školy
  • Spolupodílet se na řešení problémů školy vzniklých v rámci vyučování i mimo něj
  • Hledat a nalézat nejvhodnější řešení problémů žáků
  • Uspokojovat návrhy a přání žáků
  • Komunikovat s pedagogickými pracovníky i vedením školy
  • Reprezentovat naši školu
  • Realizovat akce a projekty

Tvoří ho:

  • Žáci, vybraní dva zástupci z každé třídy – 6. – 9. ročník, schází se pravidelně jednou cca za 2 měsíce
  • Koordinátorem parlamentu je Mgr. Jana Nováková, učitelka druhého stupně ZŠ Klášterní

                                                     Naše motto: „ Chceš-li změnu, podílej se na ni“