Přijetí 1. ročník 2022/2023

Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace

 

Do 1. ročníku školního roku 2022/23 byly přijaty všechny přihlášené děti.

1/2022 – přijímá se                                                                          

2/2022 – přijímá se                                       

3/2022 – přijímá se                                                                          

4/2022 – přijímá se                                                                           

5/2022 – přijímá se                                                                          

6/2022 – přijímá se                                                                          

7/2022 – přijímá se                                                                          

8/2022 – přijímá se                                                                          

9/2022 – přijímá se                                                                          

10/2022 – přijímá se                                                                        

11/2022 – přijímá se                                                                        

12/2022 – přijímá se                                                                         

13/2022 – přijímá se                                                                        

14/2022 – přijímá se                                                                        

15/2022 – přijímá se                                                                        

16/2022 – přijímá se

17/2022 – přijímá se  

18/2022 – přijímá se

19/2022 – přijímá se  

20/2022 – přijímá se

21/2022 – přijímá se

22/2022 – přijímá se

23/2022 – přijímá se

24/2022 – přijímá se

25/2022 – přijímá se

26/2022 – přijímá se

27/2022 – přijímá se

28/2022 – přijímá se

29/2022 – přijímá se

30/2022 – přijímá se

31/2022 – přijímá se

32/2022 – přijímá se                         

                                                      František Vrána

                                                       ředitel školy

V Moravském Krumlově 25. 4. 2022

Školský zákon č. 561/2004 Sb., v platném znění

  • § 183, odst. 2

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním

seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého

uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejném místě ve škole a v případě základní školy

též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem

  • o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.