Info 3. a 4.ročník

Vážení rodiče,

na lekce plavání ve Znojmě budou žáci 3. a 4. roč. dojíždět vždy ve čtvrtek, od 9. 9. do 18. 11. (celkem 10x). Výuka plavání včetně dopravy je bezplatná. Bližší informace poskytnou dětem třídní učitelky.

Děti ve 3. roč. budou potřebovat tyto sešity:

513 7x

420 1x

deníček 1x