Info začátek školního roku 2020 / 2021

Info začátek školního roku 2020 / 2021

V úterý 1. 9. 2020 bude výuka 2. stupně probíhat formou třídnických hodin od 8.00 do 11.30, od 2. 9. podle rozvrhu. Školní jídelna zahajuje provoz 1. 9.

Žáci 1. roč. zahájí slavnostně školní rok v 8.30 setkáním před novou budovou školy, poté se seznámí se svými učebnami.