INFO ČERVEN 2020

Milí žáci, vážení rodiče, velice Vám děkujeme za spolupráci i trpělivost při dodržování nejrůznějších omezení způsobených epidemiologickými opatřeními. Od 15. 6. budeme navíc řešit i omezení prostorové, neboť z důvodu rekonstrukce učeben na staré budově se veškeré aktivity přesunou na novou budovu. Ta bude plně obsazena již fungujícími školními skupinami 1. stupně. Žáci 2. st. proto budou do školy moci přijít pouze na třídnické hodiny ve dnech 29. – 30. 6.

Nadále tedy bude probíhat distanční výuka (tj. výuka „na dálku“) všemi formami, na které jste zvyklí. Poslední nové úkoly se na stránkách školy objeví v pátek 12. 6., výuka pomocí videokonferencí poběží do pátku 19. 6.

V pátek 26. 6. bude ukončena výuka ve školních skupinách 1. stupně, děti, které navštěvují školu prezenčně, v tento den dostanou vysvědčení (rodiče dětí, které do školy nechodily, budou o způsobu předání informovat třídní učitelé). Děti z 2. st. obdrží vysvědčení 29. – 30. 6. Přesný čas a způsob organizace (opět budou nutné max. 15členné skupiny) Vám s předstihem sdělí třídní učitelé.

Tiskopis přihlášky ke stravování na příští školní rok je k dispozici zde na stránkách. Vyplněný můžete poslat emailem, hodit do schránky školy nebo jej děti mohou odevzdat třídním učitelům při přebírání vysvědčení. Učebnice se na 2. st. budou vracet až v září. Pouze žáci 9. roč. a ti, kteří od září odcházejí na jinou školu, vrátí učebnice rovněž při přebírání vysvědčení.