NÁVRAT DO ŠKOLY -INFO!

Milí žáci, vážení rodiče, i nadále bude probíhat distanční výuka (tj. výuka „na dálku“) všemi formami, na které jste zvyklí, je možné, že se upraví její časový harmonogram.

Návrat do školy je do konce tohoto školního roku dobrovolný. Podle metodiky MŠMT ČR bude umožněn těmto žákům:

  1. 9. roč. – v době od 11. 5. do termínu přijímacích zkoušek. Nepůjde o klasickou výuku dle rozvrhu, ale pouze o přípravu na tyto zkoušky. Příprava bude probíhat 1x týdně od 8.00 do 11.30, vždy 2 vyučovací hodiny matematiky a 2 vyučovací hodiny ČJ. Závazný zájem je nutné nahlásit TU do 7. 5., příprava bude probíhat v uzavřených max. 15členných skupinách, nelze se nahlásit zpětně. Žáci musí dodat podepsané čestné prohlášení (tiskopis viz dále nebo v kanceláři školy). Skupiny se nebudou potkávat, bude zajištěna dezinfekce a tekuté mýdlo ve třídě i na toaletách. Prostor vyhrazený žákům bude před jejich příchodem vždy dezinfikován. Roušky budou používat mimo třídu, ve třídě pouze při společné práci.
  2. 1. st. – v  době od 25. 5. do konce školního roku. Nepůjde o klasickou výuku dle rozvrhu, škola každý pracovní den od 8.00 do 16.00 zajistí v dopolední části vzdělávací aktivity odpovídající náplni distanční výuky, v odpolední části zájmové aktivity odpovídající rámcovému vzdělávacímu programu školní družiny. Závazný zájem je nutné nahlásit TU do 15. 5., aktivity budou probíhat v uzavřených max. 15členných skupinách, nelze se nahlásit zpětně. Žáci musí dodat podepsané čestné prohlášení (tiskopis viz dále nebo v kanceláři školy). Skupiny se nebudou potkávat, bude zajištěna dezinfekce a tekuté mýdlo ve třídě i na toaletách. Prostor vyhrazený žákům bude před jejich příchodem vždy dezinfikován. Roušky budou používat mimo třídu, ve třídě pouze při společné práci.

Konkrétní průběh vzdělávání ve škole včetně provozu školní jídelny upřesníme poté, co bude znám počet zájemců. Apelujeme na osobní odpovědnost každého z Vás při podpisu čestného prohlášení a předem Vám děkujeme - návrat žáků do školy je podmíněn vzájemnou důvěrou.

Attachments:
Download this file (příloha_čestné_prohlášení.pdf)příloha_čestné_prohlášení.pdf[ ]268 kB