Výběr a přijímací řízení na SŠ

Výběr SŠ
Kritéria přijímacího řízení na webových stránkách SŠ do 31. 1. 2019
- Diskutujte, ptejte se
- Dny otevřených dveří na SŠ
- Veletrh středních škol
- IPS Znojmo
- Atlas školství
- Zkoušky na nečisto
- Přípravné kurzy na přijímací zkoušky
- Info nástěnka na ZŠ
- www.infoabsolvent.cz
- www.vyberskoly.cz

Vyplnit podklad k přihlášce na SŠ (leden), odevzdat na ZŠ (nejpozději 6. 2. 2020)

Vyzvednout v ZŠ vyplněnou „ Přihlášku na SŠ“(max 2ks), zkontrolovat její správnost.
Je-li požadováno, zajistit povinnou lékařskou prohlídku.
Do 1. 3. 2019 doručit přihlášku na SŠ

Vyzvednout v ZŠ Zápisový lístek

Vykonat příjímací zkoušky
(PZk)

Čtyřleté obory s maturitou:
-jednotné PZk (ČJ+M)  14. 4. + 15. 4. 2020
-školní PZk  12. 4. – 28. 4. 2020
Šestiletá a osmiletá gymnázia:
16. 4. + 17. 4. 2020
Ostatní obory:
22. 4. – 30. 4. 2020

Žák je přijat na SŠ:
potvrdit zájem o studium odevzdáním Zápisového lístku do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí

Žák není přijat na SŠ:
možno podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.

JAZYKOVÉ VERZE

cz  en  de

VYHLEDÁVÁNÍ

AKTUALITY