ZÁKLADNÍ ŠKOLA NÁMĚSTÍ KLÁŠTERNÍ

Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace

Do 1. ročníku školního roku 2019/20 byly přijaty děti s přiděleným registračním číslem:

1/2019 – přijímá se
2/2019 – přijímá se
3/2019 – přijímá se
4/2019 – přijímá se
5/2019 – přijímá se
6/2019 – přijímá se
7/2019 – přijímá se
8/2019 – přijímá se
9/2019 – přijímá se
10/2019 – přijímá se
11/2019 – přijímá se
12/2019 – přijímá se
13/2019 – přijímá se
14/2019 – přijímá se
15/2019 – přijímá se
16/2019 – přijímá se
17/2019 – přijímá se
18/2019 – přijímá se
19/2019 – přijímá se
20/2019 – přijímá se
21/2019 – přijímá se
22/2019 – přijímá se
23/2019 – přijímá se
24/2019 – přijímá se
25/2019 – přijímá se
26/2019 – přijímá se
27/2019 – přijímá se
28/2019 – přijímá se
29/2019 – přijímá se
30/2019 – přijímá se
31/2019 – přijímá se
32/2019 – přijímá se
33/2019 – přijímá se
34/2019 – přijímá se
35/2019 – přijímá se
36/2019 – přijímá se
37/2019 – přijímá se

RNDr. František Vrána
ředitel školy


V Moravském Krumlově 8. 4. 2019


Školský zákon č. 561/2004 Sb., v platném znění § 183, odst. 2
Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejném místě ve škole a v případě základní školy též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

 


  

Nový začátek v oblasti inkluzivního vzdělávání v moravskokrumlovském regionu

Číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000211

Odkaz na stránky projektu:http://www.mkrumlov.cz/Novy-zacatek-v-oblasti-inkluzivniho-vzdelavani-v-moravskokumlovskem-regionu.html

 

Podpora inkluze na ZŠ Moravský Krumlov Klášterní
REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006910
je spolufinancován Evropskou unií.

Podpora rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a podpora společného vzdělávání. Podpora osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů, sdílení zkušeností a personální podpora škol.

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

Klášterní náměstí 134
672 01  Moravský Krumlov

Tel.: 515 322 264
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jídelna: 515 322 233

 


Více: Představení auditu do médií
Oficiální stránky města Moravský Krumlov

webmaster: Mgr. Kudláčková Iveta

JAZYKOVÉ VERZE

cz  en  de

VYHLEDÁVÁNÍ

AKTUALITY