Anglie + Paříž 2020 - aktuální informace

Dobrý den,
ráda bych Vás informovala o novinkách ohledně cestování do Velké Británie v následujícím roce.


1. PAS nebo OBČANSKÝ PRŮKAZ?

Dne 25. 11. 2019 bylo Velvyslanectvím České republiky v Londýně oznámeno a doporučeno:
V případě vystoupení UK s dohodou:
Cestovat do UK na platný občanský průkaz bude možné i v průběhu roku 2020. Z dlouhodobého hlediska však bude jistější vyřídit si již nyní cestovní pas.
V případě vystoupení UK bez dohody:
Doporučujeme cestovat do UK po jeho vystoupení z EU s platným cestovním pasem.

Tyto údaje najdete ke dni 28.11.2019 zde: https://www.mzv.cz/london/cz/konzularni_a_vizove_informace/brexit/cestovani_ceskych_obcanu.html
Aktuality z českého velvyslanectví v Londýně můžete sledovat zde: https://www.mzv.cz/london/cz/konzularni_a_vizove_informace/brexit/index.html'

2. Platnost BANKOVEK a MINCÍ?
Velká Británie mění staré bankovky a mince za NOVÉ!
Zde najdete bankovky, které jsou aktuálně platné: https://www.bankofengland.co.uk/banknotes/current-banknotes
Žádné jiné není možné použít. Záměna je možná v Bank of England v Londýně, případně za poplatek ve směnárnách (sazba se pohybuje od 10 % výše), případně přes osobu, která má vedený účet v UK u některé z místních bank.
Od 20. 2. 2020 vejde v platnost nová £20 bankovka, informace najdete zde. I po vypuštění nové bankovky do oběhu budou platit staré 20librové bankovky ještě následujících 6 měsíců - doporučujeme se jich v UK "elegantně" zbavit.
Bankovky s hodnotou £50 plánuje Bank of England vyměnit do konce roku 2021.
Aktuálně platné mince najdete zde. Nejčastěji studenti mívají staré 1librové mince (celé zlaté), tyto jsou neplatné a není již možné je vyměnit.Doplatek zájezdu do Anglie


Doplatek zájezdu do Anglie činí 4 710,-.
Tato částka musí být uhrazena nejpozději do 20.3.2020.
Částka se platí u paní zástupkyně.
Dle potřeby si lze platbu rozvrhnout na více částí:
Do 20.1.2020  -    710,- Kč
Do 20.2.2020  -  2000,- Kč
Do 20.3.2020  -  2000,- Kč


Vážení rodiče,

naše škola pořádá ve spolupráci se Student Agency poznávací zájezd do Londýna, Brightonu a Paříže.

Termín: květen 2020 - bude upřesněn později

Program: Londýn, Brighton, Paříž

V ceně:

ubytování:Anglie - hostitelská rodina 2- 4 studenti v jedné rodině, Paříž - hotel F1, celkový počet nocí: 3

strava: rodina - plná penze (snídaně, obědový balíček, večeře), hotel (snídaně)
pojištění účastníků hromadného zájezdu (léčebné výlohy, pojištění na storno, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti, pojištění zavazadel) doprava žlutým autobusem RegioJet Fun&Relax, včetně Eurotunelu nebo trajektu (obě cesty stejně - rozhodnutí v kompetenci SA). Autobus doprovází skupinu během celého pobytu.
průvodce, který doprovází skupinu a je k dispozici 24 hodin denně na mobilním telefon
občerstvení na zpáteční cestě

V ceně není zahrnuto:
vstupy - dle vybraného programu a věku studentů
kapesné
kombinace přepravy: trajekt na cestě tam a Eurotunel na cestě zpět

Přibližná cena: 7 500,- (nutno zaplatit zálohu 3000,- do 13.10.2019)

K ceně je nutno připočítat ceny za vstupné + kapesné

Detailní program i s cenami za vstupy bude uveřejněn na webových stránkách naší školy.


Návrh programu pro 6denní poznávací pobyt v Londýně a v Paříži  (2 noci v Londýně + 1 noc ve Francii):
1. den: Odjezd z České/Slovenské republiky z vámi určeného místa.
2. den: Ráno přejezd do Velké Británie, návštěva Greenwiche - procházka parkem ke Královské observatoři a Nultému poledníku, odjezd metrem (10 a 20 GBP) do londýnského City - krátká zastávka u Tower Bridge a Tower of London, poté přejezd muzeím v South Kensington - návštěva jenoho z muzeí zdarma (Natural History Museum nebo Science Museum. Poté procházka Hyde Parkem a možnost nákupů na Oxford Street. Večer příjezd na místo setkání s hostitelskými rodinami, večeře v rodinách.
3. den: Snídaně v rodině, celodenní výlet do Brightonu - procházka městem, návštěva Royal Pavilonu (8,30 a 12,80 GBP) nebo Sea Life Centre (9 GBP), stará čtvrť The Lanes, zábavní molo. Odpoledne výlet na Seven Sisters - známé “bílé křídové útesy”, procházka kolem moře, večer návrat do rodin, večeře.
4. den: Snídaně v rodině, odjezd do centra Londýna - projížďka na vyhlídkovém kole London Eye (v případě pořízení lístků předem cena zhruba 15 GBP), Houses of Parliament, Westminster Abbey, Whitehall, Horse Guards, Buckingham Palace, Trafalgar Square s možností návštěvy National Gallery (zdarma), Leicester Square, Picadilly Circus. Odpoledne odjezd z Londýna do přístavu, večer ubytování v hotelu F1.
5. den: Snídaně v hotelu, dopoledne příjezd do Paříže, cesta kolem Vítězného oblouku, celodenní pěší prohlídka Paříže, výstup na Eiffelovu věž (9,50 EUR), návštěva Musee d`Orsay (do 25 let zdarma - pro členy EU) nebo prohlídka Louvru (do 25 let zdarma - pro členy EU), dle času Rue de Rivoli - obchodní třída, St. Chapelle, Justiční Palác, Notre Dame, Latinská čtvrť. Večer odjezd zpět do republiky.
6. den: Příjezd do České/Slovenské republiky na stejné místo jako při odjezdu.

Výběr a přijímací řízení na SŠ

Výběr SŠ
Kritéria přijímacího řízení na webových stránkách SŠ do 31. 1. 2019
- Diskutujte, ptejte se
- Dny otevřených dveří na SŠ
- Veletrh středních škol
- IPS Znojmo
- Atlas školství
- Zkoušky na nečisto
- Přípravné kurzy na přijímací zkoušky
- Info nástěnka na ZŠ
- www.infoabsolvent.cz
- www.vyberskoly.cz

Vyplnit podklad k přihlášce na SŠ (leden), odevzdat na ZŠ (nejpozději 6. 2. 2020)

Vyzvednout v ZŠ vyplněnou „ Přihlášku na SŠ“(max 2ks), zkontrolovat její správnost.
Je-li požadováno, zajistit povinnou lékařskou prohlídku.
Do 1. 3. 2019 doručit přihlášku na SŠ

Vyzvednout v ZŠ Zápisový lístek

Vykonat příjímací zkoušky
(PZk)

Čtyřleté obory s maturitou:
-jednotné PZk (ČJ+M)  14. 4. + 15. 4. 2020
-školní PZk  12. 4. – 28. 4. 2020
Šestiletá a osmiletá gymnázia:
16. 4. + 17. 4. 2020
Ostatní obory:
22. 4. – 30. 4. 2020

Žák je přijat na SŠ:
potvrdit zájem o studium odevzdáním Zápisového lístku do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí

Žák není přijat na SŠ:
možno podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Doplatek zájezdu do Anglie

Doplatek zájezdu do Anglie činí 4 710,-.
Tato částka musí být uhrazena nejpozději do 20.3.2020.
Částka se platí u paní zástupkyně.
Dle potřeby si lze platbu rozvrhnout na více částí:
Do 20.1.2020  -    710,- Kč
Do 20.2.2020  -  2000,- Kč
Do 20.3.2020  -  2000,- Kč

Jazykové kurzy anglického jazyka

Vážení rodiče,

i v letošním školním roce bude naše škola organizovat přípravné kurzy z anglického jazyka na mezinárodní zkoušky KET low, KET high a PET. Tyto kurzy budou částečně hrazeny městem Moravský Krumlov a jejich výsledkem bude zkouška na úrovni právě těchto mezinárodních zkoušek, které pak žáci mohou na vlastní náklady podstoupit. Kurzy bude pořádat jazyková škola ALRETE Ivančice a budou se konat v prostorách naší školy.

Zájemcům o tyto kurzy bude nejdříve předložen diagnostický test, na jehož základě budou dle úrovně rozřazeni do jednotlivých skupin.

Výuka bude probíhat jednou týdně - lekce/60 min a cena kurzovného činí 300,- / pololetí.

Děti v nejbližší době obdrží lísteček, kde můžete vyjádřit případný zájem.

Sběr papíru

Sběr papíru proběhne 23.10. a 24.10.2018, oba dny 7.00 – 8.00, 12.30 – 16.00.

Rozdělení tříd, třídnictví, učebny – 2018/2019

1. A – Švédová – učebna č. 21
1. B – Košíčková – učebna č. 15
2. A – Drápelová – učebna č. 16
3. A – Jeřábková – učebna č. 70
3. B – Krebsová – učebna č. 19
4. A – Líbalová – učebna č. 22
4. B – Lexová – učebna č. 55
5. A – Vybíralová – učebna č. 24
5. B – Vyklická – učebna č. 25
6. A – Havlišová – učebna č. 53
6. B – Nováková J. – učebna č. 80
6. C – Galáš - učebna č. 30
7. A – Mlíčková – učebna č. 71
7. B – Žáková – učebna č. 23
7. C – Dostál L. – učebna č. 33
8. A – Hrubá – učebna č. 69
8. B – Nováková E. – učebna č. 35
8. C – Jelínková – učebna č. 66
9. A – Stixová – učebna č. 32
9. B – Brezovská – učebna č. 49
9. C – Krausová – učebna č. 78

V Moravském Krumlově 30.8.2018

Informace pro 6.ročník

3.9. žáci 6. ročníku začínají v 8:00 a výuka končí v 11:30
Ostatní dny už dle rozvrhu.

Rozdělení žáků:
6. A (žáci z bývalé 5.A + z Lesonic) - tř. učitelka Mgr. Lucie Havlišová, učebna č. 53 (nová budova, 1.patro)
6. B (žáci z bývalé 5.B + Vedrovice, Rybníky, Pohořelice ...), tř. učitelka Mgr. Jana Nováková, učebna č. 80 (nová budova, 2.patro)
6. C - (Dukovany, Horní Dubňany, Dolní Dubňany), tř. učitel Mgr. Radek Galáš, učebna č. 30, stará budova, 2.patro

Školní jídelna - stavební práce

Z důvodu stavebních prací bude školní jídelna vařit až od středy 12. 9. 2018. Přihlášky na obědy je možné podávat od čtvrtku 6. 9. 2018 v době od 8.00 do 14.00. Do 6. 9. 2018 nebudou tyto prostory školy přístupné.

Kroužky

Ve spolupráci se SŠ DOS MK bude od záři 2018 naše škola nabízet prakticky zaměřené kroužky, do nichž se žáci budou moci přihlásit na začátku školního roku.

Přihláška na koužky

Třídní učitelky pro 1. ročník

Oznamujeme rodičům dětí, které nastoupí do prvních tříd ve školním roce 2018/2019, že třídními učitelkami budou Mgr. Martina Košíčková a Mgr. Jitka Švédová.

Anglie 2018 - informační schůzka

Vážení rodiče,
dne 10.5.2018 v 16:00 se ve školní jídelně uskuteční informační schůzka zaměřená na podrobnosti školního zájezdu do Anglie.    
Přítomen bude i zástupce CK Student Agency.

Nová cenová kalkulace obědů

Od 1.1.2018 jsme nuceni přistoupit k zdražení obědů. Z tohoto důvodu k  21. prosinci 2017 neproběhne platba za stravné na měsíc leden. Stravné na měsíc leden se bude vybírat až v prvním lednovém týdnu. Ponechejte si prosím na svých účtech dostatečnou finanční rezervu. Cenovou kalkulaci pro rok 2018 najdete na stránkách školy. Děkujeme za pochopení.

Více na stránce jídelny:
http://klasternizs.cz/jidelna

Volby do školské rady

Volby zákonných zástupců žáků do školské rady při

Základní škole, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134,

okres Znojmo, příspěvková organizace

se konají dne  15. 11. 2017 od 13:45 do 16:30 ve vestibulu školní jídelny.

Kandidáti dle abecedního pořadí (podle příjmení)
Juříčková Martina, provozářka, Moravský Krumlov
Nováková Jana, učitelka, Moravský Krumlov
Pečer Marek, OSVČ, Dobelice
Velevová Iveta, administrativa, Moravský Krumlov

Ředitelské volno

Ředitel školy vyhlašuje na poslední červnový týden (26. 6. – 30. 6. 2017) ředitelské volno.
Důvodem je zahájení stavebních prací v budově školy.
Vysvědčení bude vydáno v pátek 23. 6. 2017.

Jarní jarmark

Dne 15.5.2017 pořádáme na školní zahradě od 9:00 do 16:00 Den otevřených dveří spojený s 1. ročníkem JARNÍHO JARMARKU.
Všechny srdečně zveme.
Nabízíme k prodeji balkonové květiny, bylinky a sazenice zeleniny.

Výsadba před školou

V průběhu června a července 2016 byla uskutečněna sadovnická úprava před naší školou. Při přípravě výsadby jsme vycházeli z toho, že škola se nachází na Klášterním náměstí a tak i samotná realizace má evokovat staré klášterní zahrady, které se vyznačovaly geometrickými záhony, někdy vyvýšenými, lemovanými nízkými živými plůtky, osázené ovocnými stromy, bylinkami a zeleninou. Naším záměrem nebylo pouze esteticky zkrášlit prostranství před školou, zlepšit mikroklima, ale i seznámit žáky s vysazenými rostlinnými druhy. Za tímto účelem jsou do výsadby doplňovány stylové dřevěné jmenovky s botanickým názvem rostliny a jejím zařazením do čeledi. Za přípravu jmenovek patří velký dík kolegovi Mgr. Milanu Toufarovi.
Ať se výsadba líbí.

Mgr. Iveta Kudláčková

Fotogalerie: Výsadba před školou

Informace pro 6. ročník

Ve čtvrtek 1.9.2016 bude výuka 2. stupně probíhat formou třídnických hodin od 8.00 do 11.30, od 2. 9. podle rozvrhu.
Třída 6. C je umístěna v učebně č. 66 (1. patro nové budovy).

Žáci 6. roč. budou na školní rok potřebovat tyto sešity:
7 x 524
6 x 544
5 x 420
6 x 440
1 x 540
1 x notový

JAZYKOVÉ VERZE

cz  en  de

VYHLEDÁVÁNÍ

AKTUALITY