Informace pro 6.ročník

6. ročník 2022 / 2023

Vážení rodiče, 6. ročník bude rozdělen do 2 tříd. Jmenné seznamy budou vyvěšeny na budově školy poslední srpnový týden. Nově příchozí žáci budou zařazeni do tříd 6. A (učebna č. 69, 2. patro nové budovy) a 6. B (učebna č. 30, 2. patro staré budovy).

Ve čtvrtek 1. 9. 2022 bude výuka 2. stupně probíhat formou třídnických hodin od 8.00 do 11.30 (přihlášení žáci dostanou oběd mimořádně formou balíčku), od 2. 9. podle rozvrhu.

Žáci 6. roč. budou na školní rok potřebovat tyto sešity:

7 x 524

6 x 544

5 x 420

6 x 440

1 x 540

1 x notový