Zápis 2021 - přijetí

Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace

Do 1. ročníku školního roku 2021/22 byly přijaty všechny přihlášené děti.

1/2021 – přijímá se                            
2/2021 – přijímá se                
3/2021 – přijímá se                            
4/2021 – přijímá se                                      
5/2021 – přijímá se                            
6/2021 – přijímá se                            
7/2021 – přijímá se                            
8/2021 – přijímá se                              
9/2021 – přijímá se                              
10/2021 – přijímá se                            
11/2021 – přijímá se                            
12/2021 – přijímá se                            
13/2021 – přijímá se                            
14/2021 – přijímá se                            
15/2021 – přijímá se                            
16/2021 – přijímá se                            
 
František Vrána
ředitel školy

 

V Moravském Krumlově 30. 4. 2021

 

Školský zákon č. 561/2004 Sb., v platném znění
§ 183, odst. 2
Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním
seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého
uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejném místě ve škole a v případě základní školy
též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem
o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.