Preventivní hygienická opatření

Provoz školy od 1. 9. 2020 na základě doporučení MŠMT

 

Vstup a odchod z budovy

-          žáci budou pod pedagogickým dohledem volně vcházet do budovy již od 7.30; v šatnách se budou zdržovat pouze po nezbytnou dobu, přesunují se rovnou do učeben

-          odchod po jednotlivých třídách zajistí vyučující poslední hodiny

Hygienická pravidla

-          časté mytí rukou

-          časté větrání

-          dezinfekce umístěna - třídy, tělocvična, sborovny, kabinety, vestibul školní jídelny, školní zahrada, WC

Organizace výuky

-          výuka organizována tak, aby žáci zůstávali v jedné třídě, pokud to jde – cílem je minimalizace kontaktů

-          zasedací pořádek – maximální využití prostoru třídy

-          1. stupeň (1. patro staré budovy + 2 třídy v nové budově) – přestávky organizovány TU tak, aby se žáci nepotkávali (nerespektuje se zvonění)

Podezření – infekční onemocnění dítěte (zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost,  

           bolest v krku, bolest hlavy, bolest svalů a kloubů, ztráta chuti a čichu apod.)

-          měření teploty – bezkontaktní teploměr – sborovna 1, sborovna 2, ŠD

-          pokud se podezření potvrdí – dítě pod dohledem dospělé osoby do izolační místnosti (bývalý kabinet matematiky č. 54), kde vyčká na příchod zákonného zástupce

Výdej obědů

-          1. stupeň – od 11.15 do 12.25; s vyučujícími odchází na oběd celý ročník; interval mezi skupinami – 15 minut

-          6. a 7. r. – polední přestávka 12.30 – 13.00, žáci zachovávají ve frontě rozestupy; žáci, kteří nejdou na oběd, odchází mimo budovu školy či do učeben šesté hodiny; od 13.00 do 13.45 6. vyučovací hodina

-          8. a 9. r. – oběd od 13. 15, žáci zachovávají ve frontě rozestupy