Pokus s regelací ledu

Jedná se o jev, kdy ledem projde tenký drát, který je na koncích zatížený závažími. Pod drátem vlivem zvýšeného tlaku led roztaje, vzniklá voda nad drátem opět zmrzne, a to vlivem tepelné výměny s okolním ledem.
Ve fyzice provádí také žáci měření a zjišťují poměry v elektrických obvodech. V optice mimo jiné zkoumají zobrazování pomocí čoček. A obětavý Petr poskytl svůj starý mobil ke zjištění poznatku, zda-li pak se šíří zvuk pod recipientem vývěvy, kde je vzduchoprázdno. Závěr je, že se zvuk ve vakuu nešíří.
Ve skleníku používáme fyzikální jev spojených nádob. Spojené nádoby jsou dvě nádoby, které jsou spojeny u dna, přičemž jsou hladiny ve stejné výši. Běžně se u dna nádoby vytvoří otvor, který se spojí s otvorem u dna druhé nádoby. Tím se ovšem poškodí. Výhodnější řešení situace je to, které vidíte na snímcích. Podmínkou však je, že před ponořením obou konců do sudů musí být hadice naplněna vodou a nesmí se do ní dostat vzduch. Vznikl by tak tzv. „vzdušný pytel“, který by průtok vody znemožnil.

Mgr. Josef Škoda

Fotogalerie: Regelace ledu

JAZYKOVÉ VERZE

cz  en  de

VYHLEDÁVÁNÍ

AKTUALITY