Brownův pohyb a trepka velká

Brownův pohyb
Žáci se v hodinách přírodopisu a fyziky seznamují s Brownovým pohybem, což je neuspořádaný a neustálý pohyb částic v látce. Více teorie například na: http://fyzweb.cz/materialy/aplety_hwang/brown/gas2D/gas2D_cz.html
Naše škola je vybavena mikroskopem, který zvětšuje až 1600krát. Za pomoci digitální kamery, kterou jsme vsunuli do okuláru mikroskopu, jsme pořídili následující soubory při různém zvětšení. Ostrost pohybujících se částic je ovlivněna jejich vlastním tvarem, jejich polohou v prostoru a následným digitálním zpracováním. Nicméně charakter pohybu částic je jednoznačný.

Videa ke stažení:
Brownův pohyb 400
Brownův pohyb 1600

trepka velká
Základní údaje o trepce velké jsou uvedeny v každé učebnici přírodopisu nebo biologie.
V souboru „Tanec trepek“ je zajímavý pohled na krouživý způsob pohybu trepek v omezeném prostoru, ne nepodobný pohybu některých savců v klecích, a srovnání velikosti trepky s velikostí lidského vlasu. Tento vlas měl průměr 30 mm, což je 0,03 mm.
V souboru „Kolonie trepek“ je patrné, že trepky žijí pospolitě. Zřejmě jsou zachyceny v čase přijímání potravy.

Videa ke stažení:
Kolonie trepek
Tanec trepek

Mgr. Josef Škoda

JAZYKOVÉ VERZE

cz  en  de

VYHLEDÁVÁNÍ

AKTUALITY