Přijetí 2018

Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace


Do 1. ročníku školního roku 2018/19 byly přijaty děti s přiděleným registračním číslem:

1/2018 – přijímá se
2/2018 – přijímá se
3/2018 – přijímá se

 
5/2018 – přijímá se
6/2018 – přijímá se
7/2018 – přijímá se
8/2018 – přijímá se
9/2018 – přijímá se
10/2018 – přijímá se
11/2018 – přijímá se
12/2018 – přijímá se
13/2018 – přijímá se
14/2018 – přijímá se
15/2018 – přijímá se
16/2018 – přijímá se
17/2018 – přijímá se
18/2018 – přijímá se
19/2018 – přijímá se
20/2018 – přijímá se
21/2018 – přijímá se
22/2018 – přijímá se
23/2018 – přijímá se
24/2018 – přijímá se
25/2018 – přijímá se
26/2018 – přijímá se
27/2018 – přijímá se
28/2018 – přijímá se
29/2018 – přijímá se
30/2018 – přijímá se
31/2018 – přijímá se

RNDr. František Vrána ředitel školy

V Moravském Krumlově 9. 4. 2018

Školský zákon č. 561/2004 Sb., v platném znění § 183, odst. 2 Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejném místě ve škole a v případě základní školy též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

JAZYKOVÉ VERZE

cz  en  de

VYHLEDÁVÁNÍ

AKTUALITY