Přijetí 2017

Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace

Do 1. ročníku školního roku 2017/18 byly přijaty děti s přiděleným registračním číslem:

1/2016 – přijímá se
2/2016 – přijímá se
3/2016 – přijímá se
4/2016 – přijímá se
5/2016 – přijímá se
6/2016 – přijímá se
7/2016 – přijímá se
8/2016 – přijímá se
9/2016 – přijímá se
10/2016 – přijímá se
11/2016 – přijímá se
12/2016 – přijímá se
13/2016 – přijímá se
14/2016 – přijímá se
15/2016 – přijímá se
16/2016 – přijímá se
17/2016 – přijímá se
18/2016 – přijímá se
19/2016 – přijímá se
20/2016 – přijímá se
21/2016 – přijímá se
23/2016 – přijímá se
24/2016 – přijímá se
25/2016 – přijímá se
26/2016 – přijímá se
27/2016 – přijímá se
28/2016 – přijímá se
29/2016 – přijímá se
30/2016 – přijímá se
31/2016 – přijímá se
32/2016 – přijímá se
33/2016 – přijímá se
35/2016 – přijímá se
36/2016 – přijímá se
37/2016 – přijímá se
38/2016 – přijímá se

 

                                    RNDr. František Vrána
                                        ředitel školy

 

V Moravském Krumlově 10. 4. 2017

 

Školský zákon č. 561/2004 Sb., v platném znění
§ 183, odst. 2
Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním
seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého
uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejném místě ve škole a v případě základní školy
též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem
o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

JAZYKOVÉ VERZE

cz  en  de

VYHLEDÁVÁNÍ

AKTUALITY